Het Rijnlands model.

Het Rijnlands model kan een belangrijke tegenhanger worden van het Angelsaksische model. Mijn inziens moet onze economie meer richting samenwerking dan puur alleen competitie. Er moet veel meer aandacht zijn voor het MKB en familiebedrijven in het algemeen. Het MKB vormt nog altijd de ruggengraat van onze economie. Je hebt ondernemers/ondernemingsvormen nodig. Die ook willen investeren in de toekomst. Niet altijd meegaan in de waan van de dag.

Geschiedenis Rijnlands model.

Het Rijnlands model, is ontstaan in de gebieden die liggen tegen de Rijn. Het is eigenlijk een middeleeuws systeem. Samenwerking en vertrouwen zijn belangrijker dan alleen kijken wie alles het beste kan overleven. (Het systeem dat werkt met Gildes, is eigenlijk de voorloper.) Tot de jaren 70 van de vorige eeuw, werkte wij in Nederland. Volgens dit Rijnlands model. Vervolgens gingen we steeds meer richting Angelsaksisch model.

Nu wordt vooral het Angelsaksische model heilig verklaart. We zien dat dit veel nadelen heeft. Je ziet in heel veel marktvormen dat uiteindelijk een of enkele grote partijen een bepaalde markt helemaal overnemen. De sterkste wint de competitie en gaat vervolgens bepalen.

Nadeel te weinig aanbieders.

Als je maar een aanbieder of enkele aanbieders hebt, dan is de markt een aanbiedersmarkt. De aanbieder bepaald en de vrager (de consument dus) moet zich hier naar schikken. Verder zijn deze grote aanbieders vaak Nameloze vennootschappen. Die gedreven worden door zoveel mogelijk winst voor de aandeelhouders. Als je zoveel mogelijk winst wilt hebben voor je aandeelhouders. Zorgt dit voor ondernemingsbeslissingen die vaak goed zijn voor kort gewin.

Lange termijnvisie gevraagd.

We missen vaak ondernemers die langer kijken dan de korte termijn. Die beleid voeren die goed is voor hun personeel maar ook voordelig is voor de uiteindelijke consumenten. Veel problemen in onze maatschappij, een enorme werkdruk, het stuk gaan van bedrijven omdat ze geen reserves hebben. Komt mede door het ten koste van alles, pleasen van aandeelhouders. Nu blijkt ook dat marktwerking niet alle problemen oplost. (vaak het stokpaardje van Neo liberalen) Bij grote calamiteiten kan de overheid toch inspringen.

Rol van de overheid.

Keynes maar ook de klassieke economen(wel in mindere mate) vonden dat de overheid wel degelijk een rol moet spelen in onze economie. Moet de overheid dan alles bepalen ? Nee, dus we hoeven ook geen planeconomie. Dat werkt ook niet dat hebben diverse communistische landen bewezen. Planeconomie, zorgt ervoor dat mensen te weinig eigen iniatieven gaan nemen. Want extra werk wordt in dit systeem niet beloont. Een mengvorm is het beste. Nu zijn we veel te zeer doorgeschoten naar een kapitalistisch systeem dat uiteindelijk zelfvernietigend werkt. Want het niet willen investeren op langere termijn. Begint steeds vaker zijn wrange vruchten af te werpen.

Conclusie.

Nu is duidelijk te zien, in bijvoorbeeld de zorg, dat eerdere bezuinigingen nu heel duur worden betaald. (kort gewin, zorgt ook hiervoor grote problemen.) In feite bepaalt het gebrek aan mondkapjes en ic capaciteit ons huidig economisch/sociaal beleid. Ik overdrijf hier een beetje maar hier zit zeker een kern van waarheid in.

Naar mijn mening moeten we weer stappen zetten richting het Rijnlands model. Begrippen als vertrouwen en samenwerken moet weer belangrijk worden. Vaak moet je investeren en vertrouwen in de toekomst. Niet altijd wetende dat dit later ook effect heeft. Visie is voor mij geen vies woord maar een noodzakelijkheid.

(zie ook http://www.jaccoheijnen.nl/globalisering/ )