wetsontwerp positie flexwerkers

Gelukkig is er een wetsontwerp waar men pleit om een eind te maken met het opstapelen van tijdelijke contracten. Nu is het zo dat je pas na drie jaar een aanspraak kan maken op een vast contract. Dit gaat men terug brengen naar twee jaren. Dit is zeker een voorstel waardoor flexwerkers een sterkere positie gaan krijgen. Dit is een wetsontwerp dat voortvloeit uit het sociaal akkoord dat eerder dit jaar is afgesproken met werkgevers en werknemers. Laten we hopen dat het ook echt omgezet gaat worden in een hernieuwde wet.

Verschil vast en tijdelijk personeel moet inderdaad kleiner worden, al moeten we er zeker voor zorgen dat vaste contracten niet te zeer uitgehold gaan worden. Baanonzekerheid zal men nooit helemaal kunnen voorkomen, echter je kunt wel er voor zorgen dat werknemers toch een bepaald perspectief blijven houden. Hoe individuele bedrijven en organisaties omgaan met hun personeel moet wel niet altijd  alleen afhangen wat men politiek afspreekt, vaak heb ik het idee dat kostenbeheersing op de korte termijn te veel te overhand heeft op investeren in je personeel op de langere termijn. Dit bevordert niet de kwaliteit van je personeel en zorgt ervoor dat kennis vaak oppervlakkig blijft en dat het commitment met de organisatie waarvoor je werkt te laag is.

Ik denk dat er in onze economie meer gekozen moet gaan worden voor kwaliteit dan alleen maar gaan voor kwantiteit, grote economische groei zal er waarschijnlijk niet meer komen. We moeten oplossingen zoeken in het verduurzamen van onze economie, dat geldt niet alleen voor je geproduceerde goederen en diensten maar zeker ook hoe je met mensen omgaat. Vooral in dat laatste kan nog veel gewonnen worden.