50 euro inschrijving k.v.k

Vanaf 15 februari vraagt de Kamer van Koophandel een eenmalige inschrijfvergoeding van 50 euro voor iedere nieuwe inschrijving in het Handelsregister. Deze vergoeding dekt de administratieve kosten die aan een nieuwe inschrijving verbonden zijn. Dit is een gevolg van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel die op 1 januari 2014 in werking is getreden.Minister Kamp van Economische Zaken heeft met instemming van de Eerste en Tweede Kamer besloten tot invoering van deze inschrijfvergoeding. In de besluitvorming zijn de werkgevers- en ondernemersorganisaties geraadpleegd.De inschrijfvergoeding is eenmalig in tegenstelling tot de vroegere wettelijk verplichte heffing aan de Kamer van Koophandel. Die heffing is in 2013 afgeschaft. Bedrijven, verenigingen en stichtingen betalen na hun eerste inschrijving geen andere kosten voor de registratie in het Handelsregister. 

De inschrijfvergoeding is verschuldigd in alle situaties waarin de KvK een nieuw KvK-nummer uitgeeft. Dat is in de volgende gevallen:

  • Inschrijving van een onderneming of organisatie;
  • Voortzetting of overname van een onderneming;
  • Fusie of splitsing waarbij een nieuwe onderneming ontstaat.