Aangifte

 

Samenstellen van B.T.W., I.B. en C.B.S. aangiftes.

1. Aangifte omzetbelasting.

De omzetbelasting, oftewel B.T.W., is een belasting over de waarde die u zelf toevoegt aan uw producten of diensten. De B.T.W. die u zelf betaalt over uw zakelijke aankopen kunt u daarom aftrekken van de B.T.W. die u moet vragen aan uw eigen klanten. Dat betekent dat u normaal gesproken nooit winst of verlies maakt over de B.T.W. In een boekhouding hebt u dus altijd te maken met een post te vorderen B.T.W. en een post te betalen B.T.W. Theoretisch gezien moet het verschil van die twee posten het bedrag zijn dat u aan de belastingdienst (oftewel de fiscus) moet betalen of het bedrag dat u terugkrijgt van de fiscus. Deze post heet dan ook vaak af te dragen B.T.W. Boekt u uw inkopen, kosten en verkopen goed in, dan leidt de omzetbelasting meestal niet tot problemen. Maar een zekere kennis van btw-codes en de achterliggende regels is wel noodzakelijk om de omzetbelasting te berekenen. Problemen ontstaan als inkopen niet goed zijn ingeboekt of er een verkeerde B.T.W-code is gebruikt in de boekhouding. Door fouten in de boekhouding draagt u wellicht te veel of te weinig af. Dat moet u dan in een volgende termijn rechtzetten. Het berekenen van het juiste bedrag is vaak lastig. Neemt u daarom contact op als ik u bij de btw-aangifte kan helpen.

2. Aangifte inkomstenbelasting.

Heeft u een baan of bedrijf, dan ontkomt u er niet aan: de jaarlijkse inkomstenbelasting. Werkt u bij een werkgever, dan wordt elke maand loonbelasting ingehouden op uw salaris.(Loonbelasting is eigenlijk de voorbelasting van de inkomstenbelasting.) Dit hoeft u niet zelf te regelen, dat doet de werkgever al. Maar vaak hebben mensen meer inkomsten dan alleen loon, en ook daar wil de fiscus graag een deel van ontvangen. Denk hierbij aan ontvangen rentes over spaartegoeden, winst uit onderneming, het verhuren van woningen etc. Het goede nieuws is dat u soms kosten kunt aftrekken van uw inkomen, zoals de hypotheekrente, speciale ziektekosten, schenkingen en scholingskosten. Dat bespaart u veel belasting. Vult u de aangifte niet correct in, dan kan het zijn dat u te veel betaalt, of dat u later moet bijbetalen. Tegenwoordig vult de Belastingdienst al een heleboel gegevens voor u in. Dat is handig, maar blijft u wel kritisch. Loop alle gegevens goed na en bekijk ook of u geen aftrekposten misloopt. Daarvoor is wel enige kennis vereist van het belastingsysteem: weet u precies welke kosten aftrekbaar zijn en welke niet? Weet u het drempelbedrag waarboven u schenkingen mag aftrekken van uw belastbare som? Heeft u een lijfrenteverzekering en wilt u de premies opgeven? Is de vermelde WOZ-waarde over uw eigen huis juist en wordt er dus over de juiste waarde belasting geheven? Al deze vragen maken de aangifte wellicht gecompliceerd voor u. Al helemaal omdat de regels elk jaar veranderen. Ik hou mijn belastingkennis up-to-date en kan u dus helpen om het beste te halen uit uw aangifte. ( let wel voor hele specifieke belastingvragen moet u naar een fiscalist, dat ben ik niet)

3. Opgaaf aan het CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek wil graag van ondernemers weten hoeveel omzet ze draaien, aan welke landen ze goederen en of diensten leveren en hoeveel personeel ze hebben. Daarom moet u maandelijks rapporteren aan het CBS als voor meer dan 900.000 euro levert aan andere EU-landen. Het invullen van de opgaaf is een maandelijks terugkerende klus die veel ondernemers als vervelend ervaren. Ik neem u dat karwei graag uit handen.