Adviezen om minder belasting te betalen.

1: Giften concentreren.

Gewone (niet-periodieke) giften aan een goed doel zijn pas aftrekbaar voor zover je in een jaar meer schenkt dan 1% van je inkomen. Als je je giften van twee of meer jaren allemaal tegelijk in het eerste jaar geeft, heb je maar één keer last van die drempel. Dat kan behoorlijk schelen. Als je meer dan 10% van je inkomen aan het goede doel geeft, is het meerdere niet aftrekbaar. Kiezen voor een periodieke gift is nog gunstiger. Check wel even wat een periodieke gift is, want met een automatische overschrijving ben je er nog niet.

2: Kosten uit 2015 vooruitbetalen.

Soms is het voordelig kosten uit 2015 vooruit te betalen. Dat geld in sterke mate voor aftrekbare kosten. Als je volgend jaar een lager inkomen hebt en/of de AOW-leeftijd bereikt kun je de kosten in 2014 vaak aftrekken tegen een hoger belastingtarief. Een andere reden om aftrekbare kosten vooruit te betalen is dat zorgkosten, scholingskosten en giften elk jaar pas aftrekbaar zijn voor zover ze een bepaald bedrag overschrijden in 1 jaar. Overschrijd je dat bedrag in 2014 en weet je niet of dat in 2015 weer zo is? Dan is nu betalen fiscaal interessant. Bovendien is je vermogen bij vooruitbetalen in 2014 op 1 januari 2015 lager. Dit scheelt belasting in box 3 als je (anders) boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. Soms stel je zo ook je recht op toeslagen veilig. Dit voordeel geldt natuurlijk voor alle kosten die je vooruitbetaalt, en niet alleen voor de aftrekbare kosten.Let op bij vooruitbetalen van hypotheekrente. Als je in 2014 maximaal 6 maanden rente vooruitbetaalt voor 2015 is die rente aftrekbaar in 2014. Maar betaal niet meer rente vooruit om het nu alvast af te kunnen trekken. Als je bijvoorbeeld 7 maanden vooruitbetaalt, is de rente voor al die 7 maanden pas aftrekbaar bij de aangifte over 2015.

3: Hypotheek aflossen.
Als je een hypotheek hebt, kan het heel voordelig zijn om die vrijwillig (geheel of gedeeltelijk) af te lossen. Dat geldt zeker voor kleine hypotheken. Bij een bankspaarhypotheek en spaarhypotheek is het zelden voordelig om vervroegd af te lossen.
4: Schenken (aan kind) voor eigen woning.
Tot en met 31 december 2014 mag je belastingvrij een bedrag van €100.000 schenken voor de eigen woning. Je kinderen (maar ook anderen aan wie je dit bedrag voor de eigen woning schenkt) sparen schenkbelasting uit en zelf heb je in 2015 minder belast vermogen (in box 3). Vanaf 2015 is deze mogelijkheid er niet meer. Dan mag je je kinderen per jaar maximaal ongeveer €5.000 schenken belastingvrij. Voor kinderen van 18 tot 40 geldt dan dat je onder voorwaarden eenmalig iets meer dan €50.000 belastingvrij mag schenken voor hun eigen huis of ongeveer €25.000 voor iets anders. 
5: Middeling.
Als je inkomen in drie op elkaar volgende jaren sterk wisselend is, betaal je meer belasting dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kun je terugkrijgen voor zover het meer bedraagt dan €545.  
6: Lijfrentepremies.
Als je de afgelopen 7 jaar geen of weinig pensioen hebt opgebouwd bij je werkgever, kun je fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen.Je hebt jaarruimte als je in het belastingjaar waarover je aangifte doet (2013 dus) niet voldoende pensioen hebt opgebouwd. Je hebt reserveringsruimte als je in de zeven jaren daarvóór niet voldoende pensioen opbouwde. Het voordeel van het sparen voor je pensioen met een ‘lijfrente’ is dat de premies (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar zijn. Je kunt er ook voor kiezen om te sparen voor je pensioen op een geblokkeerde bankrekening. Dan is het in het betreffende jaar bij gespaarde bedrag (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar. Bij sparen op een geblokkeerde bankrekening zijn je kosten veel lager. Aan de ander kant: voor wie erg oud wordt, kan een lijfrenteverzekering juist gunstiger uitpakken. Je krijgt in het jaar dat je de premie betaalt geld terug van de Belastingdienst. In de jaren waarin de lijfrente uitkeert, moet je er straks wel belasting over betalen. De kans is groot dat je er dan een lager tarief over betaalt, omdat AOW’ers minder betalen over een inkomen tot zo’n €33.000. Bovendien verlaag je door de premiebetalingen en stortingen op de geblokkeerde spaarrekening jaren lang je spaargeld dat belast is in box 3.
7: Afkoop alimentatie i.v.m. lager tarief volgend jaar.
Weet je nu al dat je volgend jaar een (flink) lager tarief gaat betalen in box 1, dan kan het zin hebben om partneralimentatie die je aan je ex moet betalen, vooruit te betalen of gedeeltelijk af te kopen. Dat kan je dan nog tegen het hogere tarief van dit jaar aftrekken. Bovendien is je vermogen per 1 januari van volgend jaar dan lager.
8: Koop een fiets.
Veel werkgevers doen al jaren mee aan het fietsenplan. Je kunt dan via je werk een (elektrische) fiets kopen met een gemiddeld belastingvoordeel van zo’n 40%. Voorwaarde is wel dat je meestal op de fiets naar het werk gaat. De kans bestaat dat 2014 het laatste jaar is waarin je kunt profiteren van deze regeling. Alle werkgevers moeten namelijk uiterlijk in 2015 de nieuwe zogeheten ‘werkkostenregeling’ invoeren. Vanaf dan wordt het vaak een duur grapje voor de werkgever om het fietsenplan in stand te houden. Maak daarom gebruik van het plan zolang het nog kan. Ook belangrijk: vraag je werkgever naar de exacte voorwaarden voordat je de fiets koopt.
9: Ontslagvergoeding in stamrecht opnemen. 
Heb je wel eens een ontslagvergoeding gekregen? En heb je daarvoor een stamrecht afgesloten? In 2014 heb je dan een unieke mogelijkheid om dit stamrecht in één keer op te nemen met belastingvoordeel.
10: Huis of tuin nog in 2014 verbouwen.
Voor als je nog een verbouwing in de planning hebt staan voor de komende jaren: nu is misschien wel het beste moment. De btw op verbouwingen is tijdelijk verlaagd. Je betaalt in 2014 6% in plaats van 21% btw over de arbeidskosten. In 2015 betaal je weer 21%.
Let op:

  • De verbouwing moet op 31 december 2014 echt voltooid zijn, anders betaal je toch 21% btw. Vooruit betalen helpt niet.
  • Voor de materiaalkosten geldt het tarief van 6% niet, maar de huur van apparatuur en de voorrijkosten van de aannemer horen wel bij de arbeidskosten en hebben dus maar een tarief van 6% btw.