Akkoord over bankenunie EU

Het Europees parlement en de EU lidstaten hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over het vormen van een bankenunie. Dit geeft dus de Europese Centrale Bank, de afkorting is ECB, de verantwoordelijkheid voor het toezicht van de 130 belangrijkste banken in de EU. Dit houd in dat de centrale banken in de individuele lidstaten, een stuk zeggenschap kwijt raken.

Dit voorkomt dat de lidstaten eigen banken kunnen voortrekken, er zal meer een eenduidig beleid worden gevoerd m.b.t. de bankwereld binnen de EU. De achterliggende gedachte is dat er nu meer controle is en een beter toezicht is op de banken en deze banken gaan gecontroleerd worden d.m.v. stresstesten, men wilt kijken of er genoeg gedaan wordt aan versteviging van de balans. Met andere woorden gaan banken nu hun vermogen meer financieren met eigen vermogen en raken ze langzamerhand besmette leningen kwijt. Besmette leningen zijn leningen die erg risicovol zijn en waar het maar zeer de vraag is of de klanten hun aflossingsverplichting kunnen nakomen.

Concreet houd het bovenstaande verhaal in dat er nu heel veel accountants e.d., rondlopen bij banken en heel erg secuur alle boeken doornemen, dit gaat heel ver, ze willen bijvoorbeeld ook weten hoeveel parkeerplaatsen zijn bij een bank. Al deze moeite wordt genomen om maar te voorkomen dat we weer in een bankencrisis terecht zullen komen