Belangrijke wijzigingen in bezuinigingen 2014

De positie van de zzp’ers wordt niet aangetast. Zoals de plannen nu zijn gaat de zelfstandigenaftrek niet omlaag. Dat maakt zeker wat uit, nu is de zelfstandigenaftrek 7.280 euro. Wel gaat men beter letten op schijnconstructies. Verder gaat er geld naar innovatie en het mbo, daar ben ik ook groot voorstander van, dat is 650 miljoen euro meer investering als vooraf gepland. Vooral de opwaardering van het praktijkonderwijs met 100 miljoen euro is goed nieuws of dit echt genoeg is dat moet nog blijken maar het is wel al een start. Zelf ben ik groot voorstander om weer het ambachtsonderwijs in te voeren op basis van het middeleeuws systeem van de gildes.

Nadelig bij de huidige plannen zijn de bezuinigingen op de zorg, de overheidsbijdrage voor genees en hulpmiddel gaat omlaag. Zorgverzekeraars moeten kritischer zijn bij het verstrekken van geneesmiddelen. Een voordeel is wel dat de lagere btw voor renovatie en onderhoud voor geheel 2014 blijft bestaan. De pensioenversobering gaat niet door staatssecretaris Frans Weekers heeft hier in de Eerste kamer geen meerderheid voor gevonden. Echter de bezuinigingen op de gezondheidszorg zijn voor ouderen wel nadelig, veel aftrekposten voor chronisch zieken wordt in de toekomst afgeschaft en deze verantwoordelijkheid wordt overgeheveld naar de gemeenten. Terwijl de gemeenten al hard worden getroffen door bezuinigingen.