Boekhouding

 

Heeft u een boekhouder nodig die tijdelijk de administratie kan overnemen of die orde op zaken stelt? Ik kan als tijdelijke kracht uw boekhouding overnemen zoals die is – of deze optimaliseren en de gebruikte financiële software verbeteren.

Hoe kan ik u helpen bij uw financiële boekhouding? Ik kan…

 • bij de dagelijkse gang van zaken in de administratie helpen.
 • financiële rapportages bijsturen en controleren.
 • expense reports nakijken.
 • sluitende goederenstroomoverzichten maken t.b.v. magazijn en de jaarrekening.
 • bedrijfseconomische analyses maken.
 • het management helpen bij investeringsbeslissingen en het afstoten van bedrijfsmiddelen.
 • de waarde van de voorraden en debiteurensaldi bepalen met terugwerkende kracht.
 • de cashresultaten reconstrueren en daarbij zorgen dat alle cijfers correct staan weergegeven in het grootboek.

Bovendien kan ik…

 • BTW-, LB- en CBS-aangiften samenstellen.
 • jaarrekeningen zelfstandig voorbereiden.
 • kwartaal- en maandrapportages maken en flash reports en expense reports nakijken.
 • voor het gehele betalingsverkeer zorgen.
 • de cash flow positie van uw onderneming in de gaten houden.
 • de rekening courant verhoudingen tussen de bv’s en andere vestigingen (mede) onderhouden en beheren.
 • de crediteuren –debiteuren administratie opzetten.
 • de voorraadadministratie controleren.
 • oplossingen aandragen voor organisatorische en financiële vraagstukken binnen het bedrijf.
 • klanten ontvangen en personeelsvraagstukken beantwoorden.
 • kas-, bank-, girobeheer en crediteurenadministratie bijhouden.
 • de loonadministratie voorbereiden en controleren.
 • betalingen uitvoeren via telebanking.
 • assisteren bij het samenstellen van het nieuwe grootboekschema.
 • van grootboekrekeningen opschonen, vooral de tussenrekeningen en van diverse posten afletteren.
 • foutieve boekingen uit het verleden corrigeren en uitzoeken.