Buitenlandse belastingplicht.

Kwalificerende belastingplicht.
Kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor Kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Je kunt niet meer kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige. Deze regeling heeft zeker ook impact op grensarbeiders. Met name in de grensstreek. Zoals in mijn provincie Limburg. Hebben relatief veel mensen nu met deze regeling te maken.

Daarom mijn keuze voor dit onderwerp. Je woont in het buitenland maar werkt in Nederland in loondienst of bijvoorbeeld als zelfstandige. Oude situatie was dan je mocht kiezen tussen binnenlandse of buitenlandse belastingplichtig te zijn. Dat kon je dat aangeven op het IB formulier. Nu mag je deze keuze niet meer maken.

Je bent een zogenaamde kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dat betekend dat je wel gebruik mag maken van de voordelen van binnenlandsplichtig te zijn. Voldoe je aan alle voorwaarden van deze nieuwe regeling? Dan kun je dezelfde aftrekposten en heffingskortingen krijgen als een inwoner van Nederland.

Vanaf 2015 hebt je als kwalificerend buitenlands belastingplichtige alleen recht op aftrekposten en heffingskortingen, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voldoe je niet aan alle voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat je over minder dan 90% van je wereldinkomen in Nederland belasting betaalt? Dan ben je buitenlands belastingplichtig. Bij de berekening van de inkomstenbelasting. Wordt dan geen rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen. Je mag bijvoorbeeld de rente van de lening voor je eigen woning niet meer aftrekken bij je IB aangifte. Met andere woorden je mag geen gebruik maken van de voordelen die je hebt als je binnenlands belastingplichtig bent.

Wereldinkomen

Veel mensen hebben moeite met het begrip wereldinkomen. Weten niet wat dit nu daadwerkelijk inhoud. Je wereldinkomen is je totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen opgeteld. Dit is het inkomen dat je in of vanuit Nederland heb. Daarbij opgeteld je niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld je arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

Sociale verzekeringen

Welke invloed heeft deze nieuwe regeling op je sociale verzekeringen? Bent je verplicht verzekerd in Nederland voor sociale verzekeringen. Zoals bijvoorbeeld voor uw AOW? Dan wordt voor de berekening van de premie volksverzekeringen. Wel rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen.

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/factuur-houdbaarheidsdatum/ en https://www.jaccoheijnen.nl/eigen-administratie-opzetten/