Toeslag aanvragen voor 2016

toeslag aanvragen 2016
toeslag aanvragen 2016

Ik wil een toeslag aanvragen voor 2016

Ik heb voor u de belangrijkste informatie verzameld die staat op de website van de belastingdienst m.b.t. toeslag aanvragen voor 2016. Dit onderwerp is nu voortdurend in de media, veel mensen en vooral oudere mensen laten deze toeslagen aan zich voorbij gaan. Dit is erg jammer en niet nodig, graag wil ik u behulpzaam zijn met het goed invullen van de aanvraag tot zorgtoeslag, huurtoeslag of aanvraag kindgebonden budget. Het is zelfs mogelijk om tot 1 september 2017 huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget aan te vragen. Ook al heeft dat betrekking op het jaar 2016. Laat deze mooie kans niet lopen en inderdaad elke 10 euro die u terug kunt krijgen is mooi meegenomen.

Vergeet niet dat in eerste instantie uzelf de aanvraag moet doen en dat je niet meteen je toeslag krijgt ook al heb je er recht op. Als je eenmaal je toeslag of toeslagen hebt aangevraagd, waar je recht op hebt dan loopt deze automatisch door. Dan moeten wel de voorwaarden om deze toeslagen te krijgen wel hetzelfde zijn gebleven. Heb je bijvoorbeeld veel meer inkomen gekregen, dan kan het recht op een toeslag verdwijnen. Verder is het belangrijk om te weten dat binnen de belastingdienst een afdeling er is die zich alleen maar bezig houd met toeslagen.

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/buitenlandse-belastingplicht/ en https://www.jaccoheijnen.nl/eigen-administratie-opzetten/

Onderstaand de informatie die u kunt vinden op de site van de belastingdienst die gaat over toeslagen.

Denkt u dat u voor 2016 aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u een toeslag aanvragen.

Hoe kan ik aanvragen?

U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. Hebt u geen toeslagpartner? Dan kunt u makkelijk en snel zorgtoeslag aanvragen met de app ‘Jouw zorgtoeslag’.

Tot wanneer kan ik huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget aanvragen?

U kunt huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget voor 2016 aanvragen tot 1 september 2017.

Soms hebt u langer de tijd. Hebt u of uw toeslagpartner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2016? U kunt dan nog aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt. Huurtoeslag kunt u ook nog aanvragen als uw medebewoner uitstel krijgt.

Voorbeeld

U krijgt uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 tot 1 november 2017. Hierdoor krijgt u automatisch uitstel voor uw aanvraag zorgtoeslag tot 1 november 2017. Op 1 mei 2016 doet u aangifte inkomstenbelasting 2016. U kunt nog steeds tot 1 november 2017 zorgtoeslag aanvragen.

Tot wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

U moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin u recht op de toeslag hebt. Vraagt u de toeslag later aan? Dan loopt u een deel van de toeslag mis.

Voorbeeld

Uw kind gaat vanaf 10 april 2016 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2016 kinderopvangtoeslag aanvragen. Vraagt u de toeslag pas in september 2016 aan? Dan krijgt u toeslag vanaf 1 juni 2016. De toeslag voor april en mei loopt u dus mis.

Ik wil een toeslag aanvragen 

Als u een toeslag wilt krijgen, moet u deze zelf aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen.

Alleen kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt. Krijgt u geen bericht en denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Hoe kan ik aanvragen?

Een toeslag vraagt u aan met Mijn toeslagen. Kijk voor meer informatie bij het jaar waarvoor u toeslag wilt aanvragen:

Wanneer gaat de toeslag in?

U hebt recht op een toeslag als u aan alle voorwaarden voldoet. De toeslag gaat in op de 1e van de maand. Voldoet u later in de maand aan alle voorwaarden? Dan gaat de toeslag in op de 1e van de maand daarna. Dit geldt voor de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Kinderopvangtoeslag gaat in op de dag dat uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Wij controleren uw aanvraag. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u uw toeslag uitbetaald. Lees meer bij Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

1 keer aanvragen

Als u al toeslag hebt en u blijft voldoen aan de voorwaarden, dan loopt de toeslag automatisch door voor het volgende jaar. In december krijgt u de uitbetaling voor januari. Wij hebben uw voorschot voor het nieuwe jaar berekend met het meest recente geschatte inkomen dat wij op dat moment van u hebben.

U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de schatting van uw inkomen. Controleer daarom regelmatig of uw geschatte inkomen nog klopt en geef het aan ons door als uw inkomen wijzigt. Dit kunt u doen met Mijn toeslagen. Zijn er andere wijzigingen? Geef die dan ook door.

U krijgt aan het eind van het jaar een voorschotbeschikking voor het nieuwe jaar. Hebt u deze aan het eind van het jaar niet gekregen? Dan hebt u volgens onze gegevens geen recht meer op de toeslag. U krijgt hierover altijd bericht. Denkt u dat u nog wel recht hebt op de toeslag? Dan kunt u deze opnieuw aanvragen.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Toeslag aangevraagd? Lees wat er daarna gebeurt in 4 stappen.

1. Voorlopige berekening

Na uw aanvraag maken we direct een voorlopige berekening van uw toeslag. Deze ziet u in Mijn toeslagen bij ‘Actuele berekening’.

2. Voorschotbeschikking

Binnen 5 weken na uw aanvraag ziet u uw voorschotbeschikking in Mijn toeslagen bij ‘Mijn beschikkingen’. Daar ziet u ook met welke gegevens we uw toeslag hebben berekend.

3. Uitbetalen

Nadat de voorschotbeschikking voor u klaar staat in Mijn toeslagen, krijgt u de toeslag uitbetaald. Dit is rond de 20e van de maand. Zie ook: Datums uitbetaling.

4. Definitieve berekening

Als het jaar voorbij is, krijgt u de definitieve berekening van uw toeslag. Dan zijn al uw definitieve gegevens bekend, zoals uw jaarinkomen.

Voorschotbeschikking: soms ontvangt u deze later

We controleren de gegevens van uw aanvraag. Hebben wij meer gegevens van u nodig? Dan krijgt u bericht waarin we u om deze gegevens vragen. Hierdoor kan het langer dan 7 weken duren voordat u een voorschotbeschikking en een 1e uitbetaling ontvangt.

Hebt u 13 weken na uw aanvraag nog niets gehoord van ons? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Buitenlandse belastingplicht.

Kwalificerende belastingplicht.
Kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor Kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Je kunt niet meer kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige. Deze regeling heeft zeker ook impact op grensarbeiders. Met name in de grensstreek. Zoals in mijn provincie Limburg. Hebben relatief veel mensen nu met deze regeling te maken.

Daarom mijn keuze voor dit onderwerp. Je woont in het buitenland maar werkt in Nederland in loondienst of bijvoorbeeld als zelfstandige. Oude situatie was dan je mocht kiezen tussen binnenlandse of buitenlandse belastingplichtig te zijn. Dat kon je dat aangeven op het IB formulier. Nu mag je deze keuze niet meer maken.

Je bent een zogenaamde kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dat betekend dat je wel gebruik mag maken van de voordelen van binnenlandsplichtig te zijn. Voldoe je aan alle voorwaarden van deze nieuwe regeling? Dan kun je dezelfde aftrekposten en heffingskortingen krijgen als een inwoner van Nederland.

Vanaf 2015 hebt je als kwalificerend buitenlands belastingplichtige alleen recht op aftrekposten en heffingskortingen, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voldoe je niet aan alle voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat je over minder dan 90% van je wereldinkomen in Nederland belasting betaalt? Dan ben je buitenlands belastingplichtig. Bij de berekening van de inkomstenbelasting. Wordt dan geen rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen. Je mag bijvoorbeeld de rente van de lening voor je eigen woning niet meer aftrekken bij je IB aangifte. Met andere woorden je mag geen gebruik maken van de voordelen die je hebt als je binnenlands belastingplichtig bent.

Wereldinkomen

Veel mensen hebben moeite met het begrip wereldinkomen. Weten niet wat dit nu daadwerkelijk inhoud. Je wereldinkomen is je totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen samen opgeteld. Dit is het inkomen dat je in of vanuit Nederland heb. Daarbij opgeteld je niet-Nederlandse inkomsten (bijvoorbeeld je arbeidsinkomen of vermogen in een ander land dan Nederland).

Sociale verzekeringen

Welke invloed heeft deze nieuwe regeling op je sociale verzekeringen? Bent je verplicht verzekerd in Nederland voor sociale verzekeringen. Zoals bijvoorbeeld voor uw AOW? Dan wordt voor de berekening van de premie volksverzekeringen. Wel rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen.

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/factuur-houdbaarheidsdatum/ en https://www.jaccoheijnen.nl/eigen-administratie-opzetten/

Opvolger VAR verklaring deel 2

Opvolger VAR verklaring deel 2

cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-default_main_image-1.jpg

Opvolger VAR verklaring deel 2

Het is nu werkelijkheid vanaf 1 mei is de VAR verklaring niet meer alleen bepalend of je als ondernemer daadwerkelijk zelfstandig bent of niet. Opdrachtgevers en ZZP’ers zullen nu afspraken gaan maken over de manier waarop je samenwerkt. Om te bewijzen dat je toch nog als zelfstandige blijft werken moet je samen een modelovereenkomst afsluiten. Kom je er samen achter dat de aard van werkzaamheden wel erg lijkt op werken in loondienst. Dan moet er loonbelasting afgedragen worden. Belangrijk hierin is of er een bepaalde gezagsverhouding is en of je als ondernemer de vrijheid hebt om zelf te bepalen hoe je de opdracht vervult. Bij de VAR verklaring liep vooral de ZZP’er risico bij een eventuele controle. Nu wordt deze verantwoordelijk gedeeld door opdrachtgever en ZZP’er.

Is de VAR verklaring nu helemaal verleden tijd?

Nee, dat is niet het geval, vanaf nu tot een jaar is er een zogenaamde overgangsperiode. Heb je een oude VAR verklaring en zijn je werkzaamheden van gelijke aard dan voorheen, kun je nog een jaar gebruik maken van de VAR verklaring. De fiscus (belastingdienst) zal in deze periode geen boetes uitdelen. Dus met andere woorden tot 1 mei 2017 hoef je geen boetes te vrezen. Let er ook op dat niet bij elke opdracht een modelovereenkomst nodig is. Als je voor particulieren werkt of als je opdracht zo duidelijk laat zien dat je dit niet in loondienst doet dan hoef dit niet. Het probleem ligt als je een of maar een paar grotere opdrachtgevers hebt, waarbij je een opdracht doet die je ook in loondienst zou kunnen doen. Nogmaals let er op dat er niet sprake is van een echte gezagsverhouding. Dat je altijd als ondernemer keuzevrijheid blijft houden, hoe je zaken aanpakt.

zie mijn vorige artikel over de opvolger van de VAR verklaring over wat een modelovereenkomst nu daadwerkelijk is.

https://www.jaccoheijnen.nl/opvolger-var-verklaring/