Piketty

 

Piketty

 

Thomas Piketty is een Franse econoom en vind het zorgelijk dat er een groeiende inkomensongelijkheid is in de wereld. Zijn stelling is dat de ongelijkheid in de wereld bijna terug is op het niveau van voor de Eerste wereldoorlog. Hij vind dus dat er meer belasting moet geheven worden op vermogen en minder belasting moet geheven worden op arbeid. Zo krijg je een belastingsysteem waarbij de inkomensongelijkheid afneemt. Het voordeel is dat er weer meer mensen komen die iets te besteden hebben en dat is natuurlijk weer positief voor de economie. Vooral doordat de middenklasse en de onderklasse te weinig te besteden hebben komt de economie niet op gang, in het verleden was het altijd zo, dat als je een sterke middenklasse hebt de landelijke economie ook beter draait. Eigenlijk logisch, blijft het geld te zeer hangen bij een selectief groepje mensen dan rolt het geld dus niet en dat kan nooit goed zijn voor een economie.

Op dit moment zijn de regeringspartijen PvdA en VVD bezig met een belastinghervormingsplan, waarbij de PvdA graag heeft dat er meer belasting worden geheven over vermogen en niet over het inkomen. Wat dit betreft staan deze partijen recht tegenover elkaar, de VVD wilt liever niet dat er extra wordt geheven over vermogen. Zo zie je maar weer dat in deze tijd heel veel zaken invloed op elkaar hebben, het schrijven van het boek Capital van Thomas Piketty heeft dus ook invloed op onze economie.De vraag is of Thomas Piketty de aansluiting heeft gevonden met grote voorgangers die ook baanbrekende werken hebben geschreven en of hij de Nobel prijs kan winnen.

 

 

zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars potten enorm veel premiegeld op, het VGZ en Achmea bijvoorbeeld hebben een winst van meer dan een halve miljard euro. Er heerst dus bij de zorgverzekeraars een enorme weelde, sinds begin 2012 namen de reserves van de vier grootste zorgverzekeraars met twee miljard euro toe. De vraag is of je dit kunt verantwoorden in een tijd waar veel mensen elke euro moeten omdraaien om toch maar rond te komen. Is dit een maatschappelijke relevante manier van ondernemen of zijn we doorgeschoten in het liberale denken. Ik vrees het laatste, nogmaals het bewijs dat er een andere politieke wind moet gaan waaien, is mijn mening. Daarbij moeten ook nog eens denken dat Achmea heel veel werknemers gaat ontslaan, je vraagt je af of dit de bedoeling was toen men minder overheidsbemoeienis wilde hebben. Is het ook niet in het algemeen het geval dat grote bedrijven en andere ondernemingen met een veel lagere belastingdruk dan ondernemingen in het MKB, te veel voordeel hebben en teveel politieke steun krijgen. Is het niet zo dat door sterke lobby’s onze democratische beginselen te sterk aangetast worden. Jammer is dat te weinig mensen politiek bewust zijn en zo krijg je een maatschappij waarbij enkelen het gaan bepalen voor velen, wat vroeger de mensen van adel waren zijn nu gezichtsbepalende figuren in de grote bedrijven en de bankierswereld.

 

 

Belastingen grensarbeiders.

Belastingen grensarbeiders.

Per 1 januari 2015, mogen veel grensarbeiders niet meer hun hypotheekrente aftrek volledig gebruiken bij hun aangifte inkomstenbelasting. Je moet minimaal 90 procent je inkomsten hebben uit Nederland, anders mag je nog maar een klein deel van je hypotheekrente aftrekken van je belastbare som. In de praktijk betekent dit dat mensen een nadeel kunnen hebben voor duizenden euro’s. Deze fiscale maatregel komt voor heel veel grensarbeiders als een volkomen verrassing, in de media is er blijkbaar niet veel aandacht besteed aan het onderwerp. De tweede en eerste kamer hebben goedkeuring gegeven aan deze maatregel, zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven. Eigenlijk heb je nu een scheve situatie, woon je in Nederland dan kun je nog wel goed gebruik maken van de hypotheekrente aftrek maar woon je een kilometer over de Belgische of Duitse grens dan mis je een duidelijk voordeel bij het invullen van je belastingaangifte.

Ik vraag me af of dit wel mag en of je dit voor het Europees Hof kan laten toetsen of dit niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel waar we allemaal mee te maken hebben. Wrang is dat er nu net Europese verkiezingen zijn, grote woorden van eenwording en gelijkheid binnen de E.U. ten spijt maar in de praktijk wordt er niet echt naar gehandeld. Het blijkt toch dat het heel belangrijk is dat je een goede lobby hebt in Den Haag maar zeker ook in Brussel.

 

 

Verdwijnen mbo banen.

Verdwijnen mbo banen.

Op dit moment is de jeugdwerkeloosheid behoorlijk hoog en dit komt natuurlijk mede door de recessie(krimp van hetgeen we totaal verdienen met elkaar in dit land).Nu wordt vaak beweert dat door de vergrijzing(er komen steeds meer ouderen) en de ontgroening(er zijn steeds minder jongeren), de werkeloosheid grotendeels verdwijnt en dat we schreeuwende tekorten krijgen aan arbeidskrachten. Is dit wel zo en geldt dit voor alle sectoren? Vaak wordt gesteld dat we in de nabije toekomst arbeidskrachten tekort komen, houden we dan rekening met alle factoren die er zijn? Nee, is het antwoord, men vergeet vaak te vermelden dat heel veel mbo banen op vooral niveau 2 en 3  nu al aan het verdwijnen zijn. De reden is dat heel veel administratief werk, nu gedaan gaat worden in landen als bijvoorbeeld India. Dus verdwijnen van mbo banen is een feit dat we in het dagelijks nieuws te weinig belicht zien, is mijn mening.

Veel werk op mbo wordt ook geautomatiseerd, dus het antwoord op de vraag of we dadelijk mensen tekort komen is veel minder gemakkelijk te beantwoorden als menig iemand in de media en politiek stelt. Ander voorbeeld; de ontwikkeling van webwinkels zorgt ervoor dat er minder mensen nodig zijn in de detailhandel en daar werken veel mbo’ers op niveau 2 en 3. Als je nagaat dat er een miljoen mensen op een mbo niveau van 2 en 3 werken,dan begrijp je dat we zeker met een probleem zitten, het wordt ondanks de vergrijzing een behoorlijke uitdaging om al deze mensen aan het werk te krijgen maar zeker ook aan het werk te houden.

 

lage inflatie

Op dit moment hebben we een lage inflatie, d.w.z. dat het gemiddeld prijspeil t.o.v. het vorig jaar amper omhoog gaat. Is dat gunstig??? Ja, dat is in zekere mate gunstig, als het algemeen prijspeil ongeveer hetzelfde blijft hoef je bijvoorbeeld niet de lonen aan te passen. Dit is een voordeel voor onze economie, het loon dat men moet uitkeren hoeft niet de hoogte in te gaan. Dat zorgt er weer voor dat onze productie niet te duur wordt t.o.v. concurrerende landen. Op zich goed nieuws maar het deflatiespook ligt op de loer. Deflatie betekent dat de prijzen lager worden, dat klinkt voor ons consumenten heel voordelig. De producenten zijn hier niet blij mee, want gaan de prijzen omlaag, dan gaan mensen hun bestedingen uit stellen, met de gedachte hoe langer ik wacht met kopen, hoe goedkoper alles wordt. Dit is heel gevaarlijk, het kan zelfs zo zijn dat bedrijven ermee ophouden omdat voor hen niets meer te verdienen valt.

 

aanvraag zorgtoeslag/huurtoeslag/kindgebonden budget

U kunt huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget voor 2014 aanvragen tot 1 september 2015. Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2014 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Voorbeeld

Uw kind gaat vanaf 10 april 2014 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting?

Wilt u huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget voor 2014 aanvragen na 1 september 2015? Dat kan alleen als u of uw toeslagpartner uitstel krijgt voor de aangifte inkomstenbelasting 2014. Huurtoeslag kunt u ook nog aanvragen als uw medebewoner uitstel krijgt. U kunt nog een toeslag voor 2014 aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt.

Voorbeeld

U krijgt uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 tot 1 november 2015. Hierdoor krijgt u automatisch uitstel voor uw aanvraag zorgtoeslag tot 1 november 2015. Op 1 mei 2015 doet u aangifte inkomstenbelasting 2014. U kunt nog steeds tot 1 november 2015 zorgtoeslag aanvragen.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt een toeslag aanvragen op de website van de belastingdienst onder het kopje Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u eenDigiD en een burgerservicenummer/sofinummer nodig. Het BSN/sofinummer staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis.

Binnenlands belastingplichtig of niet.

Wat verandert er?

De Belastingdienst verandert de berekening van de inkomstenbelasting van buitenlands belastingplichtigen. U kunt straks niet meer kiezen voor binnenlandse belastingplicht. Dan geldt de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Voldoet u aan de voorwaarden van deze regeling? Dan hebt u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland.

Voor wie? Buitenlands belastingplichtigen (u woont buiten Nederland met inkomsten uit of bezittingen in Nederland) Wanneer? De wijziging gaat in per 1 januari 2015. De wijziging heeft gevolgen voor uw belastingaangifte 2015 en voor uw voorlopige aanslag 2015.

 

brief van incassobureau

Krijgt u een brief van een incassobureau, let dan op bepaalde zaken, gaat het over een factuur die u niet kan herinneren, vraag dan een bewijs aan van deze factuur en een bewijs voor volmacht om deze te incasseren. Als het om een valse aanmaning gaat, dan heb je al grote kans dat ze stoppen met aanmanen. Let er ook op of dat u te maken heeft met een deurwaarder of een incassobureau, een deurwaarder heeft meer bevoegdheden en heeft een wettelijke status. Dat heeft een incassobureau niet, zij kunnen geen beslaglegging doen en ook niet zelf dagvaarden.

Controleer ook of de incassokosten juist zijn, die in rekening gebracht zijn, over bedragen onder 2.500 euro mag maar 15 procent incassokosten geteld worden. Over de volgende 2.500 euro maar tien procent en over de daarop volgende 5.000 euro 5 procent. Verder is het belangrijk dat je nooit contant geld betaald aan een incassobureau, belangrijk is dat je een bewijs hebt dat je daadwerkelijk betaald hebt aan het incassobureau. Bij klachten over het incassobureau kun je terecht op de website van klachtencompas.nl of klacht.nl.

Akkoord over bankenunie EU

Het Europees parlement en de EU lidstaten hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over het vormen van een bankenunie. Dit geeft dus de Europese Centrale Bank, de afkorting is ECB, de verantwoordelijkheid voor het toezicht van de 130 belangrijkste banken in de EU. Dit houd in dat de centrale banken in de individuele lidstaten, een stuk zeggenschap kwijt raken.

Dit voorkomt dat de lidstaten eigen banken kunnen voortrekken, er zal meer een eenduidig beleid worden gevoerd m.b.t. de bankwereld binnen de EU. De achterliggende gedachte is dat er nu meer controle is en een beter toezicht is op de banken en deze banken gaan gecontroleerd worden d.m.v. stresstesten, men wilt kijken of er genoeg gedaan wordt aan versteviging van de balans. Met andere woorden gaan banken nu hun vermogen meer financieren met eigen vermogen en raken ze langzamerhand besmette leningen kwijt. Besmette leningen zijn leningen die erg risicovol zijn en waar het maar zeer de vraag is of de klanten hun aflossingsverplichting kunnen nakomen.

Concreet houd het bovenstaande verhaal in dat er nu heel veel accountants e.d., rondlopen bij banken en heel erg secuur alle boeken doornemen, dit gaat heel ver, ze willen bijvoorbeeld ook weten hoeveel parkeerplaatsen zijn bij een bank. Al deze moeite wordt genomen om maar te voorkomen dat we weer in een bankencrisis terecht zullen komen

IB aangifte

Beste klant,

Ik ben beschikbaar om voor u de aangifte IB in te vullen, ik ben vooral sterk in het leveren van maatwerk. Ik tel mij 50 euro exclusief B.T.W. per uur. Mijn ervaring is dat ik bij de meeste klanten in twee uren een aangifte ingevuld heb met daarbij een stuk dienstverlening. Ik ben geen ondernemer uurtje factuurtje. Een goede dienstverlening geven behoort tot mijn specialiteiten, door mijn jarenlange ervaring in het onderwijs, ben ik goed in staat om het een en ander uit te leggen. Dat laatste geeft nou net dat stuk extra, waar veel mensen toch behoefte aan hebben.

Hervormingen van het kabinet.

Flexwerkers/ondernemers: In theorie wordt de positie van de flexwerker versterkt, ze kunnen nu al na twee jaren bij een organisatie aanspraak maken op een vast contract. Een vast contract is een contract voor onbepaalde tijd. Wel is natuurlijk de vraag of werkgevers ook bereid zijn om dat te doen of dat je dan op straat komt te staan. Voor uitzendwerkers komt er ook een soort ontslagbescherming. Deze maatregelen zijn geregeld in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en gaat nu in op 1 juli 2015. Doordat deze wet een jaar later ingaat als dat de bedoeling was, hebben ondernemingen nog een jaar langer de tijd om gebruik te maken van de oude regeling. Verder hoeven kleine ondernemers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben en die het financieel zwaar hebben, tot 2020 geen hoge ontslagvergoedingen te betalen.

 

 

 

Adviezen om minder belasting te betalen.

1: Giften concentreren.

Gewone (niet-periodieke) giften aan een goed doel zijn pas aftrekbaar voor zover je in een jaar meer schenkt dan 1% van je inkomen. Als je je giften van twee of meer jaren allemaal tegelijk in het eerste jaar geeft, heb je maar één keer last van die drempel. Dat kan behoorlijk schelen. Als je meer dan 10% van je inkomen aan het goede doel geeft, is het meerdere niet aftrekbaar. Kiezen voor een periodieke gift is nog gunstiger. Check wel even wat een periodieke gift is, want met een automatische overschrijving ben je er nog niet.

2: Kosten uit 2015 vooruitbetalen.

Soms is het voordelig kosten uit 2015 vooruit te betalen. Dat geld in sterke mate voor aftrekbare kosten. Als je volgend jaar een lager inkomen hebt en/of de AOW-leeftijd bereikt kun je de kosten in 2014 vaak aftrekken tegen een hoger belastingtarief. Een andere reden om aftrekbare kosten vooruit te betalen is dat zorgkosten, scholingskosten en giften elk jaar pas aftrekbaar zijn voor zover ze een bepaald bedrag overschrijden in 1 jaar. Overschrijd je dat bedrag in 2014 en weet je niet of dat in 2015 weer zo is? Dan is nu betalen fiscaal interessant. Bovendien is je vermogen bij vooruitbetalen in 2014 op 1 januari 2015 lager. Dit scheelt belasting in box 3 als je (anders) boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. Soms stel je zo ook je recht op toeslagen veilig. Dit voordeel geldt natuurlijk voor alle kosten die je vooruitbetaalt, en niet alleen voor de aftrekbare kosten.Let op bij vooruitbetalen van hypotheekrente. Als je in 2014 maximaal 6 maanden rente vooruitbetaalt voor 2015 is die rente aftrekbaar in 2014. Maar betaal niet meer rente vooruit om het nu alvast af te kunnen trekken. Als je bijvoorbeeld 7 maanden vooruitbetaalt, is de rente voor al die 7 maanden pas aftrekbaar bij de aangifte over 2015.

3: Hypotheek aflossen.
Als je een hypotheek hebt, kan het heel voordelig zijn om die vrijwillig (geheel of gedeeltelijk) af te lossen. Dat geldt zeker voor kleine hypotheken. Bij een bankspaarhypotheek en spaarhypotheek is het zelden voordelig om vervroegd af te lossen.
4: Schenken (aan kind) voor eigen woning.
Tot en met 31 december 2014 mag je belastingvrij een bedrag van €100.000 schenken voor de eigen woning. Je kinderen (maar ook anderen aan wie je dit bedrag voor de eigen woning schenkt) sparen schenkbelasting uit en zelf heb je in 2015 minder belast vermogen (in box 3). Vanaf 2015 is deze mogelijkheid er niet meer. Dan mag je je kinderen per jaar maximaal ongeveer €5.000 schenken belastingvrij. Voor kinderen van 18 tot 40 geldt dan dat je onder voorwaarden eenmalig iets meer dan €50.000 belastingvrij mag schenken voor hun eigen huis of ongeveer €25.000 voor iets anders. 
5: Middeling.
Als je inkomen in drie op elkaar volgende jaren sterk wisselend is, betaal je meer belasting dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kun je terugkrijgen voor zover het meer bedraagt dan €545.  
6: Lijfrentepremies.
Als je de afgelopen 7 jaar geen of weinig pensioen hebt opgebouwd bij je werkgever, kun je fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen.Je hebt jaarruimte als je in het belastingjaar waarover je aangifte doet (2013 dus) niet voldoende pensioen hebt opgebouwd. Je hebt reserveringsruimte als je in de zeven jaren daarvóór niet voldoende pensioen opbouwde. Het voordeel van het sparen voor je pensioen met een ‘lijfrente’ is dat de premies (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar zijn. Je kunt er ook voor kiezen om te sparen voor je pensioen op een geblokkeerde bankrekening. Dan is het in het betreffende jaar bij gespaarde bedrag (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar. Bij sparen op een geblokkeerde bankrekening zijn je kosten veel lager. Aan de ander kant: voor wie erg oud wordt, kan een lijfrenteverzekering juist gunstiger uitpakken. Je krijgt in het jaar dat je de premie betaalt geld terug van de Belastingdienst. In de jaren waarin de lijfrente uitkeert, moet je er straks wel belasting over betalen. De kans is groot dat je er dan een lager tarief over betaalt, omdat AOW’ers minder betalen over een inkomen tot zo’n €33.000. Bovendien verlaag je door de premiebetalingen en stortingen op de geblokkeerde spaarrekening jaren lang je spaargeld dat belast is in box 3.
7: Afkoop alimentatie i.v.m. lager tarief volgend jaar.
Weet je nu al dat je volgend jaar een (flink) lager tarief gaat betalen in box 1, dan kan het zin hebben om partneralimentatie die je aan je ex moet betalen, vooruit te betalen of gedeeltelijk af te kopen. Dat kan je dan nog tegen het hogere tarief van dit jaar aftrekken. Bovendien is je vermogen per 1 januari van volgend jaar dan lager.
8: Koop een fiets.
Veel werkgevers doen al jaren mee aan het fietsenplan. Je kunt dan via je werk een (elektrische) fiets kopen met een gemiddeld belastingvoordeel van zo’n 40%. Voorwaarde is wel dat je meestal op de fiets naar het werk gaat. De kans bestaat dat 2014 het laatste jaar is waarin je kunt profiteren van deze regeling. Alle werkgevers moeten namelijk uiterlijk in 2015 de nieuwe zogeheten ‘werkkostenregeling’ invoeren. Vanaf dan wordt het vaak een duur grapje voor de werkgever om het fietsenplan in stand te houden. Maak daarom gebruik van het plan zolang het nog kan. Ook belangrijk: vraag je werkgever naar de exacte voorwaarden voordat je de fiets koopt.
9: Ontslagvergoeding in stamrecht opnemen. 
Heb je wel eens een ontslagvergoeding gekregen? En heb je daarvoor een stamrecht afgesloten? In 2014 heb je dan een unieke mogelijkheid om dit stamrecht in één keer op te nemen met belastingvoordeel.
10: Huis of tuin nog in 2014 verbouwen.
Voor als je nog een verbouwing in de planning hebt staan voor de komende jaren: nu is misschien wel het beste moment. De btw op verbouwingen is tijdelijk verlaagd. Je betaalt in 2014 6% in plaats van 21% btw over de arbeidskosten. In 2015 betaal je weer 21%.
Let op:

  • De verbouwing moet op 31 december 2014 echt voltooid zijn, anders betaal je toch 21% btw. Vooruit betalen helpt niet.
  • Voor de materiaalkosten geldt het tarief van 6% niet, maar de huur van apparatuur en de voorrijkosten van de aannemer horen wel bij de arbeidskosten en hebben dus maar een tarief van 6% btw.

 

economische groei

De sterkste economische groei in drie jaar tijd, we kunnen de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien. De economische prognoses voor het jaar 2014 kunnen dus positief bijgesteld worden. Dit is natuurlijk ook positief voor de komende begroting. De Nederlandse recessie ( is krimp in nationaal inkomen) is omgezet in een forse groeispurt gedurende het vierde kwartaal van 2013. Vooral de investeringen zijn behoorlijk toegenomen, dat is een teken van economisch herstel. Wat wel tegenviel is de hoogte van de werkeloosheid, deze blijft hoog en is nog steeds zorgwekkend. Ook een kanttekening is dat de investeringen wel zijn toegenomen in Nederland maar dat het investeringsniveau nog altijd 20 procent lager is dan voor de economische crisis. Dus dan bedoelen we het peil van voor 2007/2008. Je zou kunnen zeggen de lentebollen komen uit maar de kou is nog niet helemaal uit de lucht. 😉

50 euro inschrijving k.v.k

Vanaf 15 februari vraagt de Kamer van Koophandel een eenmalige inschrijfvergoeding van 50 euro voor iedere nieuwe inschrijving in het Handelsregister. Deze vergoeding dekt de administratieve kosten die aan een nieuwe inschrijving verbonden zijn. Dit is een gevolg van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel die op 1 januari 2014 in werking is getreden.Minister Kamp van Economische Zaken heeft met instemming van de Eerste en Tweede Kamer besloten tot invoering van deze inschrijfvergoeding. In de besluitvorming zijn de werkgevers- en ondernemersorganisaties geraadpleegd.De inschrijfvergoeding is eenmalig in tegenstelling tot de vroegere wettelijk verplichte heffing aan de Kamer van Koophandel. Die heffing is in 2013 afgeschaft. Bedrijven, verenigingen en stichtingen betalen na hun eerste inschrijving geen andere kosten voor de registratie in het Handelsregister. 

De inschrijfvergoeding is verschuldigd in alle situaties waarin de KvK een nieuw KvK-nummer uitgeeft. Dat is in de volgende gevallen:

  • Inschrijving van een onderneming of organisatie;
  • Voortzetting of overname van een onderneming;
  • Fusie of splitsing waarbij een nieuwe onderneming ontstaat.

 

 

hogere buffers banken

Minister Dijsselbloem wilt dat Nederlandse banken hogere buffers gaan aanhouden, nu hoeven de banken volgens de EU regels maar 3 procent eigen vermogen te hebben. De minister wilt dit verhogen voor de Nederlandse banken naar 4 procent. Dit betekent dat als een bank 100 euro vermogen heeft er nu maar 3 euro eigen vermogen hoeft te zijn, daar staat dan maar liefst 97 euro vreemd vermogen tegenover. Dit wordt dan 4 euro, eigenlijk nog heel weinig als je de verhouding eigen vermogen/ vreemd vermogen ziet. De reden om hogere buffers aan te houden is natuurlijk dat banken niet meer zo snel in de problemen kunnen komen en dat we niet weer zo maar in een nieuwe crisis terecht komen. 😯

VAR-wuo

Een VAR verklaring is een belangrijk document dat de belastingdienst afgeeft waarin staat dat je zelfstandige bent. Je hoeft niet een VAR verklaring te hebben maar het kan je veel problemen besparen als je deze wel hebt. Je moet deze wel zelf aanvragen bij de belastingdienst, vaak wordt deze voor een jaar gegeven. Als jij kunt aantonen dat je zelfstandige bent via een VAR-wuo dan zijn je opdrachtgevers gevrijwaard voor mogelijke aanspraken van de belastingdienst. Want als er twijfels zijn aan je zelfstandigheid en de belastingdienst denkt dat er toch sprake is van dienst in loonbetrekking. Dan moeten je opdrachtgevers alsnog loonbelasting bij jouw afdragen en moet je aan de verplichtingen voldoen om allerlei sociale premies toch af te dragen die horen bij een dienstverband. Dit kan gaan om behoorlijke bedragen als dit achteraf allemaal betaald moet worden. Dus let hierbij op.

stijging nationaal inkomen

Goed nieuws en ook slecht nieuws, omdat we in 2014 minder pensioenpremies gaan betalen krijgen we uiteindelijk een hoger inkomen dan in het vorige jaar. Het slechte nieuws is dat je op deze manier minder pensioen spaart voor later, dus een sigaar uit eigen doos is het wel. Verder is het zo dat de zorgpremies in 2014 omlaag gaan en dit is ook positief voor je inkomen.

Verdien je minder dan 4.000 euro bruto dan ga je er dus op vooruit. Doordat de het belastingtarrief van eerste belastingschijf omlaag gaat en je mag rekenen met een hogere heffingskorting en arbeidskorting gaan mensen met een minimuminkomen er profijt van hebben. De eerste belastingschijf is dat je van je inkomen over de eerste 19.645 euro een lagere bedrag aan belasting hoeft te betalen. Er gaan nu zelfs stemmen op om uiteindelijk nog maar twee belastingschijven te hebben die dan start met een eerste belastingschijf van ongeveer 62.500 euro. Echter dit laatste is nog toekomstmuziek.

Iemand met een minimuminkomen zal ongeveer 55 euro meer overhouden per maand dan in het jaar 2013,iemand met een modaal inkomen zal 66 euro meer over houden. Mensen die meer dan 6.500 euro verdien gaan er een paar tientjes op achteruit. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de inkomens nivelleren d.w.z. dat de inkomensverschillen tussen de mensen kleiner worden al is dit wel natuurlijk erg relatief. Zo lang de verschillen terug gebracht worden in de vorm van tientjes is er niet echt sprake van een duidelijke nivellering.

Belangrijke wijzigingen in bezuinigingen 2014

De positie van de zzp’ers wordt niet aangetast. Zoals de plannen nu zijn gaat de zelfstandigenaftrek niet omlaag. Dat maakt zeker wat uit, nu is de zelfstandigenaftrek 7.280 euro. Wel gaat men beter letten op schijnconstructies. Verder gaat er geld naar innovatie en het mbo, daar ben ik ook groot voorstander van, dat is 650 miljoen euro meer investering als vooraf gepland. Vooral de opwaardering van het praktijkonderwijs met 100 miljoen euro is goed nieuws of dit echt genoeg is dat moet nog blijken maar het is wel al een start. Zelf ben ik groot voorstander om weer het ambachtsonderwijs in te voeren op basis van het middeleeuws systeem van de gildes.

Nadelig bij de huidige plannen zijn de bezuinigingen op de zorg, de overheidsbijdrage voor genees en hulpmiddel gaat omlaag. Zorgverzekeraars moeten kritischer zijn bij het verstrekken van geneesmiddelen. Een voordeel is wel dat de lagere btw voor renovatie en onderhoud voor geheel 2014 blijft bestaan. De pensioenversobering gaat niet door staatssecretaris Frans Weekers heeft hier in de Eerste kamer geen meerderheid voor gevonden. Echter de bezuinigingen op de gezondheidszorg zijn voor ouderen wel nadelig, veel aftrekposten voor chronisch zieken wordt in de toekomst afgeschaft en deze verantwoordelijkheid wordt overgeheveld naar de gemeenten. Terwijl de gemeenten al hard worden getroffen door bezuinigingen.