Economie.

Economie.

 

Volgens een Chinese econoom Ha-Joon Chang, moet iedereen een mening kunnen vormen over economie, het is een kwestie van gezond verstand gebruiken. De strekking van zijn verhaal is hoe meer mensen een duidelijke mening hebben over economie hoe beter dat dit is. Ga uit van je eigen waarheid, durf eens tegen de stroom in te gaan. De politiek kan zich niet blijven veroorloven om tegen de mening van de bevolking in te gaan. Voorwaarde is wel dat de bevolking een mening heeft en idealen heeft, zo willen we allemaal dat er een lage werkeloosheid is, we accepteren nu dat er een werkeloosheid is van 6,7%, in de Europese landen. Laten we aan de politiek weten dat we alleen maar genoegen nemen met een werkeloosheid van bijvoorbeeld 1%, dan worden er toch andere economische beslissingen genomen. We moeten de economische lat hoger durven leggen voor de overheid, nu zijn we te snel geneigd om bepaalde zaken maar voor lief te nemen. Je hoort vaak dat politieke partijen vlak voor verkiezingen zeggen dat ze iets willen doen aan beter onderwijs, we moeten veel meer laten merken dat er ook iets echt gedaan moet worden. Vaak blijft het bij vage verkiezingsbeloftes, veel moeilijke dossiers worden over een kabinetsperiode heen getild, in de praktijk zit een regering hooguit drie jaar en de volgende regering neemt dan weer nieuwe besluiten die niet passen bij de besluiten van de vorige regering. Het wordt tijd dat politieke partijen over hun schaduw heen kijken en lange termijn doelstellingen durven te maken.

Zaken als milieuproblematiek, onderwijs, defensie en waar willen we uiteindelijk in Nederland op de lange termijn ons brood mee verdienen kunnen niet geregeld worden in termijnen van twee, drie jaren, hier moeten plannen gemaakt worden die de komende tien jaar meegaan. Nu is het politieke beleid vaak een beleid van de hak op de tak, dit is naar mijn mening ook de reden dat de economie niet echt wilt vlotten, buiten de redenen die we dagelijks kunnen lezen in de krant. We hebben dringend mensen nodig met een visie, die niet denken aan maar een select groepje mensen maar die voor de maatschappij in zijn geheel durven op te komen. Ik geloof dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen maar niet in een maatschappij waar te veel mensen afvallen en niet mee kunnen.