economische groei

De sterkste economische groei in drie jaar tijd, we kunnen de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien. De economische prognoses voor het jaar 2014 kunnen dus positief bijgesteld worden. Dit is natuurlijk ook positief voor de komende begroting. De Nederlandse recessie ( is krimp in nationaal inkomen) is omgezet in een forse groeispurt gedurende het vierde kwartaal van 2013. Vooral de investeringen zijn behoorlijk toegenomen, dat is een teken van economisch herstel. Wat wel tegenviel is de hoogte van de werkeloosheid, deze blijft hoog en is nog steeds zorgwekkend. Ook een kanttekening is dat de investeringen wel zijn toegenomen in Nederland maar dat het investeringsniveau nog altijd 20 procent lager is dan voor de economische crisis. Dus dan bedoelen we het peil van voor 2007/2008. Je zou kunnen zeggen de lentebollen komen uit maar de kou is nog niet helemaal uit de lucht. šŸ˜‰