Economie en economische modellen.

Economie en economische modellen.

Economische modellen en economie. Heel vaak proberen wij economie te vangen in economische modellen. We denken daarbij dat de mens altijd rationeel handelt en dat daardoor alles gemakkelijk in cijfers is weer te geven. Is dit ook de realiteit???? In feite is economie geen wiskunde maar veel meer een gedragswetenschap. Economie gaat over vertrouwen, psychologie en sociologie. Met in het achterhoofd dat de mens nooit alleen handelt uit rationele overwegingen.

Moeten we hier meer over uitleggen aan leerlingen die economie krijgen? In bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs?

Zeker weten van wel.

Ja, ik denk het wel, leerlingen weten vaak vanuit hun gezonde onderbuikgevoel. Dat de economische modellen die wij hun leren, naast de volkomen waarheid zit. Dit zorgt ervoor dat leerlingen vaak economie ervaren als een abstracte wetenschap die ver van hun belevingswereld af ligt. Hoe gemakkelijker we iets willen vast leggen in een model, hoe moeilijker leerlingen economie vinden.

Kunnen we dan zonder modellen werken in economieland?

Nee, dat ook weer niet, je kunt niet alle details in onze economie uitleggen. Daar heb je simpel weg de tijd niet voor, dus overzichten gebruiken, zodat de leerlingen een soort helikopter view krijgen is wenselijk. Echter we moeten hier niet in overdrijven. Dat gebeurd wel in de eindtermen die wij de leerlingen moeten aanleren. Zodat ze met een gerust hart het economie examen kunnen ingaan.

Daarom maar wazige uitleg.

Moeten we dan overgaan naar wazige uitleg, zonder handvatten ? Nee, je kunt het cijfermatige en abstracte niet helemaal los laten. Ook omgaan met een bepaalde mate van abstractie, hoort tot het leerproces van een leerling. Toch zou je erover kunnen denken om het economie examenprogramma te wijzigen. Naar meer vragen waarbij de leerling moet redeneren.

Eigen mening.

Een eigen mening geven, met een goede onderbouwing over een bepaald economisch proces. Is behoorlijk belangrijk. Dat maakt van je leerlingen mondige, bewuste en kritische burgers. Die niet zo maar overal achteraan lopen. Vergeet daarbij ook niet dat politiek en economie innig met elkaar zijn verbonden. Dus meer aandacht voor economische keuzes die we moeten maken. Per slot van rekening moeten we het doen met een beperkt aantal middelen, die we niet eindeloos kunnen blijven gebruiken.