Europese bankenunie

Europese bankenunie.

 

Om een volgende economische crisis te voorkomen, heeft de EU in september 2012 een plan gemaakt om te zorgen dat er een bankenunie komt. In maart 2014 is deze bankenunie een feit geworden, deze bankunie is bestemd voor de landen binnen de eurozone. Dus de landen die de euro als gemeenschappelijke munt hebben. Mede door de bankenunie is er een beter en strenger toezicht op de banken binnen de eurozone. Dit is natuurlijk een heel goed plan, we lijden denkelijk een miljardenverlies door het opkopen van banken, het zogenaamd nationaliseren van banken. Vooral de ABN Amro bank zal een hoge kostenpost blijken te zijn, nu is de verwachting als we ABN Amro gaan verkopen dat we op zijn minst daar 12 miljard euro op gaan verliezen. Dit afzetten tegen de 6 miljard die we moesten bezuinigen en die de maatschappij in zijn geheel heel hard raakt, laat zien hoe belangrijk het is dat nieuwe fouten niet meer gemaakt gaan worden.

Wat houdt een dergelijke unie concreet in ?

Het toezicht op banken in de eurozone moet precies hetzelfde worden, dus men moet in alle landen even streng zijn en er mag geen onderscheid meer zijn door eigen nationale regelgeving. Alle eurolanden doen automatisch mee en de niet euro landen maar die wel EU landen zijn mogen wel meedoen met deze bankenunie. Belangrijk is dat vooral het vertrouwen in de Europese banken omhoog gaat en dat er minder risico’s zijn voor de belastingbetaler, die uiteindelijk het te risicovol gedrag van de bank heeft moeten opvangen. De zogenaamde systeembanken hebben een belangrijke test moeten doen de zogenaamde stress-test en komen nu onder toezicht van een speciale afdeling van de ECB. (Europese centrale bank)