Wist u dat een factuur een houdbaarheidsdatum heeft?

Wist u dat een factuur een houdbaarheidsdatum heeft?

Houdbaarheidsdatum facturen.

Wist u dat op facturen ook een houdbaarheidsdatum zit??? Het blijkt zo te zijn dat op facturen een verjaringstermijn zit. Deze verjaringstermijn is er om de consumenten te beschermen. Zodat zij niet onverwacht jaren later alsnog ergens een factuur voor krijgen en vervolgens moeten betalen. Een vordering naar aanleiding van een overeenkomst verjaart na 5 jaren. Houd er wel rekening mee dat er verschillende verjaringstermijnen zijn. Dit is belangrijk nieuws voor de consument. Maar natuurlijk ook voor jouw als MKB ondernemer.

Herinneringen blijven versturen.

Het is belangrijk dat je herinneringen blijft versturen als ondernemer. Dit zorgt ervoor dat de vordering niet verjaart. Dus goed opletten dat debiteuren op tijd betalen en regelmatig een herinnering sturen is heel belangrijk. Zeker in een tijd waar de betaalmoraal niet altijd is wat het zou moeten zijn. Iedere keer als je als ondernemer een herinnering stuurt. Duw je de verjaartermijn weer een stuk naar voren. Als je als consument een factuur krijgt na de verjaringstermijn kun je d.m.v. een aangetekende brief. Kenbaar maken dat je deze factuur niet gaat betalen.

Sluit u een overeenkomst met een bedrijf, overheid of consument? Dan geldt vaak een betalingstermijn. Deze termijn mag niet onredelijk zijn. Er is geen wettelijke minimumbetalingstermijn. De betalingstermijn staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd.

Business-to-business (B2B)

  • Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk. De Rijksoverheid gebruikt de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2014), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2014) en de Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2014).

Wat kunt u doen als uw klant niet betaalt?

Als uw klant uw factuur niet of te laat betaalt, mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om een geldvordering te innen. Als uw schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt. De vergoeding is een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Is uw schuldenaar een bedrijf (B2B)? Dan kunt u in een overeenkomst hiervan afwijken. Hebt u geen overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling.

Wettelijke rente

Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. De percentages (xls) vindt u op de website van de Nederlandsche Bank.

Moet u een aanmaning naar uw klant sturen?

Alleen als uw klant een consument is. Is uw klant een bedrijf, dan bent u dit niet verplicht.

(zie tevens mijn bericht over https://www.jaccoheijnen.nl/eigen-administratie-opzetten/) en mijn berichten over de opvolger van de VAR verklaring. (https://www.jaccoheijnen.nl/opvolger-var-verklaring/ en https://www.jaccoheijnen.nl/opvolger-var-verklaring-deel-2/)