faillissement fraude

Faillissement fraude crediteuren

Een faillissement is een regeling in het recht die gemaakt is om bedrijfsbeëindiging in goede banen te leiden nadat een bedrijf in betalingsproblemen is gekomen. Schuldeisers of de onderneming kunnen na betalingsproblemen bij de rechtbank het faillissement aanvragen. Door beter onderzoek naar fraude bij een faillissement kan men de nodige problemen voor o.a. ook kleine crediteuren voorkomen. Kleine crediteuren zijn vaak eenmanszaken die nog een bedrag te goed hebben van de onderneming die failliet gaat en zodoende door fraude hun geld niet meer terug krijgen. Het zijn vaak de kleine ondernemingen die hier het meest last van hebben. Het is dus zaak dat dit probleem goed aangepakt wordt.

In de Faillissementswet staat beschreven dat na een faillissement de curator in de rechten van de failliet verklaarde treedt. Die zegt de lopende financiële verplichtingen op en behartigt de belangen van zowel de failliet verklaarde onderneming als die van de schuldeisers. Alles van waarde dat nog in het bedrijf zit. Bijvoorbeeld het materieel en de inventaris, wordt door de curator verkocht en de opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld.

Echter als door fraude het materieel en de inventaris reeds aan de onderneming is ontnomen blijft en zogenaamd niets meer over om de schuldeisers te betalen en blijven dezelfde schuldeisers met een schuld achter. Vooral het niet betalen van rekeningen is voor veel ondernemingen een groot probleem. Zo kun je op papier wel genoeg omzet draaien maar heb je er in feite niets aan omdat men niet of niet genoeg betaald. Dit leid er toe dat de onderneming die niet betaald wordt zelf in de betalingsproblemen komt. Dit zorgt dan ook voor een sneeuwbaleffect, dus optreden tegen dit soort fraude is van levensbelang.

Jaarlijks gaan er tienduizend bedrijven failliet in Nederland. De helft daarvan bestaat uit eenmanszaken en zzp’ers. Bij de rest draait het om vennootschappen. De laatste jaren zijn behoorlijk meer bedrijven failliet gegaan. Daarbij zijn er ook meer zaken waar fraude wordt gepleegd. Dus dit probleem aanpakken is het oplossen van een groeiend maatschappelijk probleem.

Faillissementsfraude is een maatschappelijk probleem.
Handel berust in belangrijke mate op vertrouwen. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij op verschillende vlakken schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang.