Globalisering.

Globalisering.

Is de globalisering doorgeschoten of is het juist goed dat we relatief gemakkelijk producten en diensten kunnen importeren en exporteren. Nederland moet het hebben van een open economie, voor ons is het belangrijk dat we met niet teveel handelsbelemmeringen te maken krijgen. We hebben weinig tot bijna geen eigen grondstoffen en moeten het hebben van onze kenniseconomie en de handel met het buitenland.

Ons onderwijs moet voldoende kwalitatief zijn anders raken we onze goede positie als kennisland kwijt.We kunnen niet achterover leunen en moeten waakzaam blijven zodat we niet achterop raken. Daarom is er altijd veel aandacht voor het onderwijs. Naar mijn mening vaak niet de juiste aandacht.

Globalisering heeft zeker voordelen.

Je kunt je beter specialiseren in bepaalde producten of diensten. Je kunt immers gemakkelijk de spullen die je nodig hebt kopen in het buitenland. Echter ieder voordeel heeft zijn nadeel, je importeert ook de negatieve kanten. Negatieve kanten zijn dat landen als bijvoorbeeld China. Hier producten tegen dumpprijzen op de markt kunnen brengen. Dit kunnen ze doen omdat Chinese bedrijven subsidies krijgen en daardoor veel goedkoper kunnen produceren.

Bijvoorbeeld goedkope producten van plastic. Waarvan men al heel snel de waarde niet meer van ziet. Gevolg, veel van dit soort producten worden zomaar weg gegooid en komen in de natuur terecht. Laatst werd er nog op 11 kilometer diepte in de oceaan plastic gevonden. Dit zorgt weer voor hoge maatschappelijke kosten. Maatschappelijke kosten zijn kosten waar de gehele samenleving voor moet opdraaien. Dit komt omdat de vervuiler dit niet zelf doet. Verder is het nadeel dat je streekproducten moeilijker verkocht krijgt. Je kunt deze producten namelijk goedkoper kopen in het buitenland.

Nadelen globalisering.

Gevolg is dat er producten van alle kanten van de wereld worden getransporteerd. Dit zorgt weer voor onnodig veel brandstofgebruik en CO2 uitstoot. Veel producten en met name voedsel moet je zelf kunnen produceren. Zodat je geen onnodig brandstofgebruik hebt. Verder is het belangrijk dat je als economie niet alleen het moet hebben van de financiele dienstverlening. We moeten ook een maakindustrie blijven behouden. Zodat je een veelzijdige economie hebt. Die op meerdere poten staat en niet alleen gebaseerd is op banken en verzekeringsmaatschappijen. Daarom moet je toch je eigen maakindustrie beschermen tegen oneerlijke concurrentie van het buitenland.

De Corona crisis :

Nu blijkt hoe kwetsbaar we zijn, we zijn totaal niet zelfvoorzienend. We zijn erg afhankelijk geworden van het buitenland. We importeren niet alleen positieve effecten maar zeker ook negatieve effecten. Naast dumpartikelen importeren we nu ook virussen. Dit komt mede door het intensieve vliegverkeer. De vraag is moeten we ten koste van alles, altijd de grenzen zo maar open houden. Mijn voorstel is dan ook om te komen naar een economie model die meer met de realiteit te maken heeft.

Die toch weer oog heeft voor eigen streekproducten. Die niet altijd de reflex heeft, wat van ver komt is beter en goedkoper. Vaak is goedkoper uiteindelijk toch duurder. Zeker moeten we niet alle grenzen gaan dicht gooien en tijden van vroeger komen ook niet meer terug. Toch moeten we veel kritischer worden m.b.t. welke producten voeren we in en welke kunnen we weer zelf gaan produceren. Verder ook veel kritischer worden op het vliegverkeer. Welke vluchten willen we nog wel en welke niet. Het heilig verklaren van marktwerking, is niet de oplossing. Open grenzen moet niet het doel zijn maar een middel dat meerwaarde moet hebben.

Mijn conclusie.

Ja globalisering is goed. Echter we moeten ervoor waken dat we niet te zeer een speelbal worden. Van andere, met name grotere landen. Die gemakkelijker goedkoper kunnen produceren door hun schaal voordelen. Mijn mening, men mag best de invloed van multinationals meer beperken. Verder is het van belang om meer de eigen maakindustrie te beschermen. Echter ook hierin moeten wij niet doorschieten.

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/economische-modellen/