Hoogte inkomen

Hoogte inkomen.
Hoogte inkomen.

 

Thomas Piketty.

Thomas Piketty heeft een aantal jaren geleden een boek geschreven over de toenemende verschillen in inkomens en vermogens. In met name de V.S. en in een aantal Europese landen, doet zich dat verschijnsel voor. Dit boek heeft de titel Capital in the Twenty-First Century. Hij heeft de zorg dat dit fenomeen zorgt voor een klassenmaatschappij waar we lang geleden afstand van hebben genomen.

19 de-eeuwse toestanden.

We krijgen dan 19 de-eeuwse toestanden terug. Het is tijd voor structurele oplossingen. Er moet weer een meer evenwichtige verdeling komen in inkomens en vermogen. In de meeste Europese landen hebben tien procent van de mensen ongeveer 60 procent van het totale vermogen in hun bezit.

Een scheve situatie.

Dit is natuurlijk een scheve situatie. Er is een studie in de V.S. gedaan waaruit bleek dat als de inkomensverdeling het meest ongelijk is. Dat dan de totale economie op zijn zwakst is. Het jaar 2007 is hier een duidelijk voorbeeld van. Toen was de inkomensongelijkheid het grootst en hadden we een flinke teruggang in de economie, zoals jullie ongetwijfeld weten. Als je hier langer over nadenkt dat is dit eigenlijk een logisch verhaal. Als veel geld blijft zitten bij een select groepje mensen. Dan is de geldroulatie laag en dit stimuleert natuurlijk niet het economisch verkeer.(Hoogte inkomen. Is dus van belang)

Piketty heeft bedacht dat je dit probleem van inkomensongelijkheid kunt aanpakken door bij de inkomstenbelasting als hoogste tarief te gaan pleiten voor 80 procent. Eerder onderzoek heeft wel al laten weten dat je hierdoor niet meer belastingen gaat binnen krijgen. De kans dat mensen in dit toptarief ergens anders hun brood gaan verdienen is dan groot. Kijk maar naar Frankrijk waar zelfs een beroemd acteur als Gerard Depardieu naar een ander land is gevlucht. Dit omdat het toptarief in Frankrijk voor de hoogste inkomens behoorlijk hoog is. Dus het is begrijpelijk dat het probleem van te grote verschillen in hoogte inkomen en vermogen niet zo maar op te lossen is.

Je kan ook zeggen dat er door hogere belastingen op erfenissen en kapitaalinkomens. Al een flink deel van die ongelijkheid kan weg gewerkt worden maar erfenissen hoger belasten is ook niet erg populair. Mensen hebben hun hele leven lang al belasting betaald. Dan moet er over het bedrag dat zij willen nalaten aan hun erfgenamen ook nog eens een flink bedrag betaald worden. Dit roept natuurlijk ook weerstanden op, dus een zaligmakende oplossing is dit ook niet.