Karl Marx

Karl Marx

Karl Marx

Wie was Karl Marx??? Karl Marx was een Duits filosoof en niet een econoom.(1818-1883) Hij liet zich inspireren door o.a. een andere filosoof namelijk Hegel. Zijn uitgangspunt is het zorgen voor een ideale aardse samenleving. In het christelijk en joodse geloof wil je en streef je naar een ideale samenleving na de dood. Karl Marx wilde dit bereiken in het aardse leven en niet na de dood. Hij was geen aanhanger van een godsdienst.

Geen dromer.

Toch was Karl Marx geen dromer, hij ging echt uit van de wetenschap. Dit was zijn uitgangspunt. Maatschappelijke positie wordt niet verkregen door goden maar door een harde strijd om het bestaan. Hij gaf het bewijs dat je een visie en ideaal kunt hebben zonder een vage dromer te zijn. Juist het gebrek aan visie en idealisme ontbreekt in de huidige politiek. Daarom krijg je ook het gevoel dat de politiek altijd achter de feiten aanholt. Dus kunnen wij zoveel jaren later toch nog veel leren van een denker als Marx.

Das Kapitaal.

Als je het over Karl Marx hebt, dan moet je het ook hebben over zijn baanbrekend werk das Kapitaal. Als je in dit boek leest valt je natuurlijk wel op dat we hier midden in het Industriele Tijdperk zitten. Veel termen en opmerkingen zijn enigszins gedateerd. Toch zijn er waardevolle lessen te trekken uit zijn theorie. Het goed benoemen van de schaduwzijde van het kapitalisme. Verder ook het goed beschrijven van de menselijke waarden, die ook voor een arbeider moet zijn weggelegd.

Kanttekening bij zijn theorie.

Een kanttekening bij zijn voorspellingen, de arbeider heeft het niet steeds slechter gekregen. Het kapitalisme loopt ook niet op zijn laatste benen. Toch merk je dat als je de marktwerking volledig zijn gang laat gaan dat dit ook niet werkt. In diverse marktvormen merk je dat de overheid toch moet ingrijpen. Gebeurt dat niet dan ontstaat er een situatie dat een sterke speler zijn concurrenten opkoopt. Met als gevolg dat er een soort van monopolie ontstaat. Waar een aanbieder op de markt bepaalt wat er gebeurt en hoe hoog de prijzen worden. Dit is natuurlijk voor de consument erg ongunstig.