Keynes en de vraagzijde.

Keynes

Keynes
Keynes

John Maynard Keynes.

Deze Britse econoom leefde van 1883 tot 1946. Keynes was de man van de lange adem. Hij geloofde heilig in lange termijn investeringen. Hij ging duidelijk verder dan korte termijn denken. Op korte termijn heb je altijd last van bepaalde schommelingen binnen de economie. Deze schommelingen moeten niet meteen leiden tot paniek. Goed economisch/ investeringsbeleid kan daarbij doeltreffend zijn.

Zelf was hij ook een investeerder, dit met succes. Zijn investeringen waren beduidend hoger dat het Brits gemiddeld rendement. Hij was een adviseur van de Britse regering in oorlogstijd. Keynes heeft in Bretton Woods de basis gelegd van het naoorlogs Economisch systeem. Heel veel generaties leerlingen zijn in het voortgezet onderwijs al geplaagd met zijn theorie over de economie.

Vraagzijde

Keynes geloofde heilig in het investeren in de economie, zodat de vraag naar goederen en diensten omhoog ging. De zogenaamde effectieve vraag stijgt door ervoor te zorgen dat er minder gespaard wordt. Men kan beter gaan investeren en er voor zorgen dat er meer marktwerking komt. Zijn opponenten de zogenaamde klassieken, geloofde dat je net wel moet sparen. Je zou kunnen zeggen dat de grote meester vooral gericht was om de vraag te verhogen. Terwijl de klassieken vonden dat je meer gericht moest zijn in het verbeteren van het aanbod. 

Wie had er gelijk???

Moeilijk te beantwoorden, voor beide strategien is iets te zeggen. Toch heeft hij wel bewezen dat in tijden van de grote depressie het slim was om toch te blijven investeren. Eigenlijk zou je anticyclisch moeten begroten. In tijden van weinig vraag veel investeren en in tijden van veel vraag relatief weinig investeren. (zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/karl-marx/)

Toch blijft de aanbodzijde wel degelijk belangrijk, er is niks erger dan structurele werkeloosheid. Dit is werkeloosheid van lange duur, die veroorzaakt worden door een verkeerd aanbod. Als je de verkeerde producten produceert. Daarbij niet je aanbod aanpast aan de situatie op de markt. Krijg je grote problemen. Denk bijvoorbeeld aan de textielindustrie in het verleden, elders kon men goedkoper produceren. Onze aanbodkant was toen niet klaar voor de nieuwe marktsituatie. In onze moderne tijden is het steeds belangrijker. Om onze aanbod steeds sneller aan te passen aan een steeds sneller veranderde marktsituatie.

zie ook https://www.jaccoheijnen.nl/karl-marx/