Loon bij banken.

Loon bij banken.

 

Na het uitbreken van de economische crisis is het gemiddelde loon bij het personeel van banken flink gestegen. Ondanks de staatshulp die verscheidene banken hebben gekregen is er geen echt besef dat enige terughoudendheid gewenst is. Als de Nederlandse staat zich weer terugtrekt uit de banken die men heeft moeten overnemen, zullen we altijd nog miljarden verlies lijden door deze transacties. Maatschappelijk gezien vraag je je af welke werking dit nieuws heeft op de gewone burger, flink miskleunen en toch een gemiddeld hoger salaris krijgen dan voor de crisis. Veel mensen begrijpen dit niet, als onderwijzer is dit ook moeilijk uit te leggen aan leerlingen. ABN Amro heeft hun managers twintig procent meer loon gegeven omdat er een bonusregeling is die minder riant is als van te voren, onbegrijpelijk en men weet dit ook nog goed te verkopen.

De banken praten dit beleid goed om te stellen dat veel mensen bij de banken zijn ontslagen en relatief meer hoogopgeleid personeel overblijft en daardoor zijn de gemiddelde lonen gestegen. Echter als je rekening houdt met dit verschijnsel en terug gaat rekenen, blijft toch de uitkomst dat men nog steeds een loonstijging is bij personeel van de banken die dubbel zo hoog is als bij andere werknemers in Nederland. Je vraagt je af wanneer eens een normaal besef komt van beloning en dat je ook bij slechte resultaten moet inleveren net zoals veel ondernemers in het MKB dat dagelijks ondervinden. Want dat praat je over echt marktwerking en niet een oneerlijke verkapte versie van marktwerking.