MKB en de banken.

 

MKB en de banken.

Het MKB heeft er veel last van dat kosten voor leningen nog veel te hoog zijn. Dit is niet mijn constatering maar van het ACM. Het ACM is een toezichthouder die er voor moet waken dat bijvoorbeeld ook banken zich aan bepaalde regels moeten houden. Het ACM voluit geschreven autoriteit consument en markt. Merkt dat de drie grote banken in Nederland namelijk; Rabobank, ABN Amro en de ING bank een te grote dominante rol hebben binnen Nederland. Hier is sprake van een oligopolie dit is een marktvorm waarbij vaak het gevaar is dat enkele aanbieders van een product of in dit geval een dienst, verboden prijs afspraken maken.

Vooral het MKB heeft hier last van en moet rentes betalen voor leningen die veel te hoog zijn.(dan te bedenken dat de rentes in zijn algemeenheid zeer laag zijn) Het probleem is dat de marktwerking waar altijd zoveel over gepraat wordt niet echt zuiver kan werken. Het zou goed zijn als er nieuwkomers op de markt komen die vervolgens de prijs (lees rente) kunnen gaan drukken. Dit zou een veel gezondere situatie opleveren en zeker menig MKB’ er helpen. Echter vergeet niet dat de grote banken in Nederland een hele sterke politieke lobby hebben. Zij zorgen ervoor dat dit niet zo maar gaat gebeuren. Soms vraag je je af of we nog echt in een democratie leven waar je het als kiezer nog echt iets te kiezen hebt. Van de 100 euro die de overheid uitgeeft, is nog maar 33 euro waar de kiezer rechtstreeks nog invloed op heeft. De rest wordt al bepaald door lobby’s en verdragen. Het is heel jammer dat niet meer mensen economisch bewust zijn en daardoor ook bewuster stemmen.

Nederland zou een veel gevarieerdere economie moeten hebben. Waar banken en verzekeraars veel minder moeten gaan uit maken van het totaal deel van de economie. Meer gespecialiseerde maakeconomie, voor ondernemers als van der Leegte heb ik veel respect, zij zorgen voor een economie die niet alleen op banken is gebaseerd maar ook dat nog daadwerkelijk iets geproduceerd wordt.