Nederlands belastingstelsel.

Nederlands belastingstelsel.

 

Het kabinet gaf op Prinsjesdag een globale indeling wat er aan de belastingen hervormd gaat worden. We missen de concretisering van de plannen in het toekomstig beleid. Wat gaat er nu echt veranderen, gaan we werken met een B.T.W. percentage geen 6% en 21% maar bijvoorbeeld een belastingpercentage van 15% voor alle producten en diensten. Een feit is dat het belastingstelsel onnodig ingewikkeld is en dat de belastingdienst al de moeite van de wereld heeft om iedereen op maat te bedienen. Het werken met belastingschijven bij inkomstenbelasting is dit effectief of kunnen we beter zorgen voor een simpelere vorm met minder schijven, zodat je bijvoorbeeld twee schijven krijgt, een schijf van inkomens tot 67.500 euro en een schijf van inkomens boven 67.500 euro.

Internationaal gezien vragen we weinig vennootschapsbelasting, is dit rechtvaardig te noemen als je bedenkt dat ondernemers met een eenmanszaak een veel hogere belastingdruk ervaren door het stelsel van inkomstenbelasting. Als je bedenkt dat bedrijven in het M.K.B. een veel hogere belastingdruk kennen als grote ondernemingen, terwijl eigenlijk M.K.B. bedrijven de ruggengraat zijn van onze economie, dan moet je je wel afvragen of het niet eerlijker kan en de vraag stellen of grote ondernemingen en ook banken niet een te grote lobby hebben in Den Haag en Brussel.