Ondernemingsplan

 

Onderstaand staat een voorbeeld van een ondernemingsplan waarbij ik bij de meeste vragen een tip geef hoe je het beste die vraag kunt beantwoorden. Voor meer en specifiekere uitleg sta ik graag bereid om u hiermee verder te helpen. (06-55941930)

 

 

1.      De ondernemer

Heb je een zakelijke partner?   Ja           Nee

N.B.: Indien er sprake is van meerdere ondernemers, zoals bij een V.O.F., dan moet heel hoofdstuk 1 door alle betrokken ondernemers worden ingevuld.

1.1.     Persoonlijke gegevens

Gegevens ondernemer   Gegevens tweede vennoot
Achternaam
Voorletters
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
Mobiel
E-mail
Geboortedatum
Nationaliteit
Burgerlijke staat 0 Alleenstaand0 Gehuwd in gemeenschap van goederen0 Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden0 Geregistreerd partnerschap0 Samenwonend (niet geregistreerd)
Naam privé partner
Geboortedatum partner
Thuiswonende kinderen
Leeftijden kinderen
BSN (sofinummer)
Hoogst genoten opleiding 0 Voortgezet onderwijs0 LBO0 MBO0 HBO0 WODiploma behaald? ja 0 Voortgezet onderwijs0 LBO0 MBO0 HBO0 WODiploma behaald?

 

Kom je uit een ondernemersgezin?       0 Ja        0 Nee                                   0 Ja        0 Nee

Ben je eerder ondernemer geweest?     0 Ja        0 Nee                                   0 Ja        0 Nee

 

Relevante werkervaring  
Periode: Omschrijving:

1.2.     Persoonlijke motieven en doelstellingen

Hierin beschrijf je waarom je een onderneming wilt beginnen. Motiveer je keuze voor het ondernemerschap.

Denk bij deze vraag goed na over je eigen persoonlijke kwaliteiten, van veel kwaliteiten en motivaties ben je jezelf niet bewust van. Vraag mensen in je directe omgeving wat zij hierover vinden, je zult vaak versteld staan van kwaliteiten en motivaties die jezelf niet weet.

1.3.     Persoonlijke kwaliteiten

Geef een eerlijk beeld van je persoonlijke sterktes en zwaktes.

Om (meer) inzicht te krijgen in je sterke en zwakke punten kun je een ondernemerstest invullen. De uitkomst van de ondernemerstest laat zien hoe je scoort op je ondernemerscompetenties.Deze testen kun je gemakkelijk van internet halen, zeker nuttig om deze in te vullen.

Ik denk dat mijn sterke en zwakke punten als volgt zijn:

Sterke punten Zwakke punten
Wees niet te bescheiden, durf gewoon je kwaliteiten op te noemen, wees niet te bang wat mensen daarvan vinden. Wees hierover eerlijk, zelfkennis is belangrijk en wordt gewaardeerd.

 

2.      Het Marketingplan

2.1.     De onderneming

Onderneming  
Handelsnaam
Inschrijvingsnummer KvK
Rechtsvorm 0             Eenmanszaak0             VOF0             Besloten Vennootschap (B.V.)0             Stichting0             Anders, namelijk ……………………………
Datum inschrijving KvK
Wie doet de administratie?
Tarief omzetbelasting Heb je hier te maken met een laag , hoog of nultarrief
Frequentie van betalen omzetbelasting Per kwartaal of maand
BTW nummer
Algemene voorwaarden geregeld?
Vergunningen 0 Niet vereist0 Wel vereist, (nog) niet verkregen;0  Verkregen vergunningen
Subsidies Denk hier goed over na kan je veel geld opleveren, doe je werk dat vernieuwend en maatschappijbevorderend is dan heb je al zeker mogelijkheden tot aanvraag.
Verzekeringen geregeld              ? Let vooral op dat je een goede rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering hebt voor ondernemers.

2.2.     Idee

Dit is de kern van je ondernemingsplan! Hier leg je kort maar krachtig uit wat je wilt gaan doen en waarom je dit wilt gaan doen.

Hier niet te snel over heen gaan, wat beweegt jouw als ondernemer, probeer in concrete woorden weer te geven wat je kwaliteiten zijn en hoe die een meerwaarde zijn voor je klant

2.3.     De markt

2.3.1   Marktontwikkeling

Hier geef je aan hoe de markt zich ontwikkelt, zowel op macroniveau als op lokaal niveau.

Is er veel vraag op de markt naar jouw product of dienst? Zijn er veranderingen die ervoor zorgen dat in de toekomst er meer vraag komt of net niet. Bijvoorbeeld hoe is de invloed van de politiek op jouw branche, ga je tegen gewerkt worden of gaat men uit van stimulering. Probeer ook de media te volgen en vooral ook de lokale media.

2.3.2   Doelgroepen

Het is belangrijk om uw doelgroep zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Wie zijn je (potentiële) klanten?

Richt ik me op oudere klanten, kinderen, rijke of arme mensen, mensen die hoog of laag opgeleid zijn. Richt ik mijn aandacht op mensen die bepaalde interesses hebben, zoals sport, kunst noem maar op.

Hoe nauwkeurig dat je je doelgroep weet hoe beter dat je ze kunt bedienen en dat zorgt voor meer omzet.

2.3.3 Concurrenten

Wie zijn jouw concurrenten? Wat zijn de sterke en zwakke punten van de concurrentie en hoe ga jij je onderscheiden?

Ga eens op internet na wie allemaal dezelfde diensten of producten aanbieden en loop eens een zaak binnen van een concurrent wat valt je daar allemaal op, hoe is er het prijsbeleid en productbeleid.

2.4.     SWOT Analyse

Wat zijn de sterke en zwakke punten van je eigen onderneming en wat zijn de kansen en bedreigingen die zich in de markt voordoen of gaan voordoen?

Intern (uw bedrijf) Extern (de markt)
Strength (sterktes) Weakness (zwaktes) Opportunities (kansen) Threats (bedreigingen)
Heb je veel personeel met veel ervaring en kennis.Heb je een gunstige verkoopplaats waar veel mensen langs lopen.Heb jezelf veel ervaring en expertise. Weinig geld.Veel geleend geld.Te weinig geschoold personeel.Ongunstige ligging bedrijf.Dit soort zaken. Kan ik eventueel in de toekomst een belangrijke concurrent over nemen.Heb ik door kostenvoordeel de kans om producten voor een lagere prijs aan te bieden dan mijn concurrent. Komen er nieuwe concurrenten op de markt.Gaan mensen jouw product of dienst vervangen door een andere.
Hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik hiermee om?

 

2.5.     De marketing mix

Met de marketingmix geef jij je bedrijf een duidelijk eigen gezicht. De marketingmix maakt je bedrijf herkenbaar voor de buitenwereld.

2.5.1   Product

Product staat voor meer dan alleen een product of dienst. Wat is de toegevoegde waarde voor de klant? Welk probleem lost het op? Denk ook aan verpakking, garantievoorwaarden, uitstraling en merk.

Heb je producten in je assortiment die zich onderscheiden van je concurrent en ben je daardoor een meerwaarde op de markt. Is de verhouding prijs en kwaliteit in jouw zaak erg goed.

2.5.2   Prijs

De prijs zegt iets over het product dat je levert, maar ook over het deel van de markt waar je je op richt. Met een hoge prijs trek je een andere doelgroep dan met een stuntprijs.

Prijsbeleid is erg belangrijk, begin ik met hoge prijzen en ga dan afromen of begin ik met lage prijzen, trek daardoor veel klanten maar krijg daardoor wel een bepaald imago.

2.5.3   Plaats & Distributie

Hier maakt je duidelijk waar jij je bedrijf vestigt. Gaat je huren of kopen? Start je vanuit huis of kies je voor een bedrijvencentrum/ bedrijfspand?

Beschrijf ook hoe je bedrijfskolom eruit ziet. Hoe verloopt de distributie? (van leverancier tot klant)

Vooral het begrip bedrijfskolom vinden de mensen moeilijk, ik ben graag bereid om hierover meer uit te leggen.

2.5.4   Promotie

Promotie maken kan op allerlei  manieren en via verschillende kanalen. Beurzen, nieuwsbrieven of internet zijn mogelijke promotiekanalen. Wanneer ga je wat precies doen?

Ga ik gebruik maken van dure kanalen of hou ik het simpel en goedkoop, let er op dat de verhouding prijzen en inzetten van de juiste promotie klopt. Graag wil ik in een gesprek je duidelijker uitleggen wat ik hiermee bedoel.

2.5.5 Personeel

Wie gaan de werkzaamheden uitvoeren? Welk personeel ga je werven en welke eisen stel je aan je personeel?

Denk hierbij dat personeelskosten in een zaak vaak de hoogste kosten vormen en dat personeel vaak het visitekaartje is van je onderneming.

 

2.6.     Doelstellingen

2.6.1 Mijn missie

Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan?

Probeer ook zo reëel mogelijk in te schatten hoe groot de omzet is die je verwacht te gaan halen.

Denk vooral goed na over de prijzen die je gaat hanteren, zijn die wel genoeg om eventuele kosten te dekken, wat vind je belangrijk bij de omgang met klanten. Het kan best zijn dat je nu al bij het uitrekenen van je mogelijke omzet, ziet dat je nooit kosten dekkend kunt werken.

2.6.2   Mijn visie

Waar wil je over 5 tot 10 jaar staan met je onderneming? Wat ga je doen om te zorgen dat je succes hebt en houdt?

 Deze vraag spreekt voor zichzelf.

3.      Het Financieel Plan

Eén van de belangrijke onderdelen van het ondernemingsplan is het financieel plan. Het financiële plan is een cijfermatige vertaling van jouw idee. Stapsgewijs moet je nadenken over de belangrijke financiële aspecten van het ondernemingsplan. Daarnaast word je geholpen met het opstellen van lastige financiële overzichten, zoals de investeringsbegroting, de financieringsbegroting, de exploitatiebegroting en de liquiditeitsprognose.

Met dit plan wil ik u graag helpen, dit is moeilijk uit te leggen in enkele zinnen.