Ongelijkheid

Ongelijkheid

default_main_image

Niet alleen Thomas Piketty is tegen ongelijkheid ook nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, waarschuwt nadrukkelijk voor de gevaren van ongelijkheid. Joseph Stiglitz is een Nobelprijswinnaar die zelfs vind dat de voortschrijdende globalisering de meest egalitaire samenleving kan doen verscheuren. Naar zijn mening zorgt globalisering helemaal niet tot meer welvaart voor iedereen, sterker nog in zijn eigen land, de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse elite de economie gekaapt en is de laatste jaren de ongelijkheid ongekend groot geworden. Het IMF heeft vastgesteld dat ongelijkheid, schadelijk is voor de economie en voor de welvaartsgroei, een betere verdeling van de middelen, zorgt nu juist voor een beter draaiende economie. Dus niet alleen uit het oogpunt van rechtvaardigheid maar ook uit het oogpunt van zorgen voor een betere economie, kun je de middelen beter verdelen op een eerlijkere manier.

In een eerdere blog heb ik reeds een kritische blik geworpen over een handelsakkoord tussen de E.U. en de Verenigde Staten, ook Joseph Stiglitz waarschuwt voor dit akkoord. Door dit soort groten handelsakkoorden krijgen multinationals nog meer macht en door meer deregulering kan de lokale overheid nog minder druk uitoefenen op bedrijven die op een onjuiste manier handel drijven. Uiteindelijk is dit niet gunstig voor ons als consumenten en voor ons als burgers. Zelf heb ik ook al eens opgemerkt dat ook in Nederland de bankwereld en de grootindustrielen door hun grote lobby’s in de politiek, teveel macht hebben en teveel bepalen in ons land. Dit zorgt ook voor ongelijkheid, is het wel zo dat er te weinig geld is voor goede zorg en onderwijs of blijft het geld hangen op de verkeerde plekken en daalt nooit of tot aan de desbetreffende werkvloer.