Opvolger VAR verklaring

Hoe zit het nu met de VAR verklaring in 2016, door het introduceren van de opvolger van de VAR verklaring zijn hier veel vragen over, ik probeer bij deze in mijn artikel meer duidelijkheid te geven. Per 1 mei gaat de opvolger in van deze VAR regeling, je werkt dan met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

WAAR HAAL IK DEZE OVEREENKOMSTEN VANDAAN?

De belastingdienst gaat goedgekeurde overeenkomsten op hun eigen website zetten, dus als opdrachtnemers of belangenorganisaties goede overeenkomsten hebben gemaakt, worden deze op de site van de belastingdienst gezet en kun je deze downloaden. Je zoekt dan de overeenkomst die past bij jouw organisatie en de sector waarin je zit. Bijvoorbeeld heb je een marketingbureau, dan zoek je de overeenkomst op die hoort bij deze sector. Hierbij moet ik wel vermelden dat er problemen zijn met bepaalde modelovereenkomsten en men hoopt dat men deze kinderziektes uit het systeem kan halen.

Zelf kun je ook deze overeenkomsten opstellen, deze kun je dan laten goedkeuren door de belastingdienst, want je wilt als opdrachtgever niet met de verplichting komen te zitten dat je loonheffingen moet gaan betalen. Deze verplichting kan ook nog op basis van terugwerkende kracht ingaan. Let dus goed op wat je doet, anders kun je behoorlijke bedragen terug betalen. Als je dit goed doet is een opdrachtnemer niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen WIA, WW en ZW, als je dit niet goed doet en er onduidelijkheid is dan kan dat wel zo zijn en moet je alsnog loonheffingen gaan betalen.Het is geen verplichting om je overeenkomst te laten goedkeuren door de belastingdienst, maar houd er wel rekening mee dat je een groot risico neemt als je overeenkomst toch niet goed genoeg is en dat je alsnog aangemerkt wordt als werkgever en niet als opdrachtgever. Let er ook op dat je overeenkomst up to date blijft want verandert er iets in jullie werkverhouding en de overeenkomst dekt niet meer de lading wat ooit is afgesproken, dan moet je alsnog loonheffingen betalen.

Heb je nog een VAR verklaring van 2015 en in 2016 doe je nog precies dezelfde activiteiten dan mag je nog gebruik maken van je oude VAR regeling. Denkelijk wordt dit recht dadelijk verlengd tot een bepaalde tijd maar meer informatie hierover bespreek ik in een volgend artikel.