Pensioenfonds.

Pensioenfonds.

 

De vier grootste zzp-organisaties en het APG hebben besloten om samen een pensioenfonds op te richten puur voor de zzp’ers. Dit is zeker goed nieuws, want op dit moment is het moeilijk om een goede manier te vinden om een pensioen bij een te sparen als je puur werkt als zzp’ er en voor de rest niets achter de hand hebt. Dus de vraag naar een pensioenfonds voor de zelfstandige zonder personeel was er zeker en ook nog dringend. De vier grootste zzp- organisaties hopen dat er 40.000 tot 50.000 mensen bereid zijn om deel te nemen aan dit pensioenfonds. De staatssecretaris heeft toestemming gegeven voor deze pensioenregeling per 1 januari 2015. Het wordt een vrijwillige regeling waarbij mensen zelf bepalen hoeveel pensioen ze willen opbouwen.Het geld wordt wel collectief belegd en zodoende hoopt men goede rendementen te behalen, die weer leiden tot een goede dekking voor de pensioenverplichtingen van later. Verder is het belangrijk dat de deelnemer zelf mogen bepalen tot hoe lang ze doorgaan met werken en of het pensioen wordt uitbetaald in tien, vijftien of twintig jaren. Mocht je arbeidsongeschikt raken dat mag je eerder gebruik maken van het geld dat je hebt opgebouwd, dit vangt een groot nadeel op, veel mensen die werken als zzp’er zijn niet goed verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.