pensioenopbouw

Pensioenopbouw.

 

Als je begint met werken krijg je op dit moment als het goed is een zogenaamde startbrief, daarin staat de wettelijke informatie over hoe je pensioen wordt geregeld. Veel mensen begrijpen deze startbrief maar ten dele of helemaal niet. In de toekomst wordt dit probleem verholpen door het digitale overzicht Pensioen 1-2-3, het geeft op een fijne grafische manier aan hoe het pensioen is geregeld en met verschillende lagen. Deze lagen zorgen ervoor dat er minder verwarring is rondom dit moeilijke onderwerp. Elk laag dat je dieper gaat geeft meer inzicht en voor mensen die cijfermatig sterk zijn ingesteld is de derde laag het meest interessant.

Vooral de slechte structuur van veel startbrieven heeft geleid tot het ontwikkelen van deze digitale verbetering. Natuurlijk is niet alle digitalisering een zegen maar voor dit onderwerp is het zeker een meerwaarde, je krijgt een beter overzicht op een meer gestructureerde en begrijpelijkere manier. Let wel je krijgt bij deze site geen persoonlijke cijfers maar puur een betere uitleg van de pensioenregels en dat is al belangrijk genoeg. Het heeft ook een didactische waarde, het maakt mensen meer bewust van hun pensioen en het kan de theorie door een vriendelijke vormgeving beter uitleggen.