Piketty

 

Piketty

 

Thomas Piketty is een Franse econoom en vind het zorgelijk dat er een groeiende inkomensongelijkheid is in de wereld. Zijn stelling is dat de ongelijkheid in de wereld bijna terug is op het niveau van voor de Eerste wereldoorlog. Hij vind dus dat er meer belasting moet geheven worden op vermogen en minder belasting moet geheven worden op arbeid. Zo krijg je een belastingsysteem waarbij de inkomensongelijkheid afneemt. Het voordeel is dat er weer meer mensen komen die iets te besteden hebben en dat is natuurlijk weer positief voor de economie. Vooral doordat de middenklasse en de onderklasse te weinig te besteden hebben komt de economie niet op gang, in het verleden was het altijd zo, dat als je een sterke middenklasse hebt de landelijke economie ook beter draait. Eigenlijk logisch, blijft het geld te zeer hangen bij een selectief groepje mensen dan rolt het geld dus niet en dat kan nooit goed zijn voor een economie.

Op dit moment zijn de regeringspartijen PvdA en VVD bezig met een belastinghervormingsplan, waarbij de PvdA graag heeft dat er meer belasting worden geheven over vermogen en niet over het inkomen. Wat dit betreft staan deze partijen recht tegenover elkaar, de VVD wilt liever niet dat er extra wordt geheven over vermogen. Zo zie je maar weer dat in deze tijd heel veel zaken invloed op elkaar hebben, het schrijven van het boek Capital van Thomas Piketty heeft dus ook invloed op onze economie.De vraag is of Thomas Piketty de aansluiting heeft gevonden met grote voorgangers die ook baanbrekende werken hebben geschreven en of hij de Nobel prijs kan winnen.