De middenklasse.

 De middenklasse.

 

Is de middenklasse aan het verdwijnen ?

Wanneer behoor je tot de middenklasse? De middenklasse is inderdaad flink aan het inleveren. Is zeker nog niet verdwenen en als mensen tussen de 10 en 100 Amerikaanse dollars per dag verdienen dan behoren ze tot de middenklasse.(dit zegt de OESO die dergelijke getallen berekend heeft)

Is het zorgwekkend als er minder mensen in de middengroep zitten? Jazeker want bij een goed draaiende economie hoort een behoorlijk grote groep die gemiddeld verdient.

In het verleden was het altijd zo dat een grote middenklasse een goede graadmeter was voor een goede economie. Dit is zeker goed te verklaren want als er veel mensen zijn die iets te besteden hebben. Dan is er ook een grote vraag naar producten en diensten. Als het geld teveel blijft hangen bij een klein groepje mensen. Dan gaan deze mensen een groot deel van dat geld sparen. Want als je heel veel geld hebt ga je verhoudingsgewijs toch niet veel meer kopen in de winkel.

Dit heeft het gevolg dat veel geld niet meer in de economie terecht komt maar gaat slapen. Geld moet rollen om een goede economie te hebben. Daar laat ik wel even de leenproblematiek van de jaren voor de crisis buiten beschouwing. Toen raakte de economie oververhit en ging met onverstandige leningen verstrekken.

Ongelijkheid in Nederland?

Is er ook ongelijkheid in Nederland? Ja, ook in Nederland is dit een probleem de bovenste 10 procent van de bevolking bezit 61 procent van het vermogen in ons land. Verder is er het probleem dat veel vaste banen verdwijnen en dat veel middenklassers het moeilijker hebben om een regelmatig inkomen te verschaffen. Voor het consumentenvertrouwen is het erg belangrijk dat veel mensen toch een bepaalde zekerheid hebben over hun inkomen. Kopen doe je immers veel minder als je niet zeker weet wat je inkomen is de komende periode, dus tast dit het consumentenvertrouwen aan, best logisch als je er bewust over nadenkt.

Gelukkig gaat het nu weer goed met het consumentenvertrouwen. Al ervaren toch veel mensen dat de economische groei niet hun bereikt. Is het dan zo dat alleen een selectief groepje profiteert van de economische opleving????