zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars potten enorm veel premiegeld op, het VGZ en Achmea bijvoorbeeld hebben een winst van meer dan een halve miljard euro. Er heerst dus bij de zorgverzekeraars een enorme weelde, sinds begin 2012 namen de reserves van de vier grootste zorgverzekeraars met twee miljard euro toe. De vraag is of je dit kunt verantwoorden in een tijd waar veel mensen elke euro moeten omdraaien om toch maar rond te komen. Is dit een maatschappelijke relevante manier van ondernemen of zijn we doorgeschoten in het liberale denken. Ik vrees het laatste, nogmaals het bewijs dat er een andere politieke wind moet gaan waaien, is mijn mening. Daarbij moeten ook nog eens denken dat Achmea heel veel werknemers gaat ontslaan, je vraagt je af of dit de bedoeling was toen men minder overheidsbemoeienis wilde hebben. Is het ook niet in het algemeen het geval dat grote bedrijven en andere ondernemingen met een veel lagere belastingdruk dan ondernemingen in het MKB, te veel voordeel hebben en teveel politieke steun krijgen. Is het niet zo dat door sterke lobby’s onze democratische beginselen te sterk aangetast worden. Jammer is dat te weinig mensen politiek bewust zijn en zo krijg je een maatschappij waarbij enkelen het gaan bepalen voor velen, wat vroeger de mensen van adel waren zijn nu gezichtsbepalende figuren in de grote bedrijven en de bankierswereld.